อนาคตบิ๊กดาต้าใน"EECd"

 โครงการพัฒนาพื้นที่ EECd หรือ Digital Park Thailand ในอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งในโครงการมีการจัดตั้ง Data Center Park รวมอยู่ด้วยซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาแนวคิดและความเหมาะสมของโครงการ
          เป้าหมายของโครงการเพื่อให้ประเทศไทยมีศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และสามารถบูรณาการ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของหน่วยงาน ภาครัฐที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
          เป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนา Advanced Big data Cloud and Data Center(ABCD) กำหนดเอาไว้ว่า ปี 2562  ให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มใช้ Big data และ Data Center และCloud Service ของ บมจ.กสท โทรคมนาคมแทนการจัดหาเอง
          จากนั้นปี 2564 ลงทุน ดาต้าเซ็นเตอร์ แห่งใหม่ในพื้นที่อีอีซี (ดิจิทัลปาร์ค ไทยแลนด์) เพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และปี 2565 เป็นต้นไป ให้ ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่เปิดให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตตามที่ข้อมูลของโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า ประจำปี 2560 คาดการณ์ ปี 2561-2562 จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า)ชี้ว่าแต่ละกลุ่มการ ใช้งานมีแนวโน้มเติบโตมากกว่า 10%