กสทช.เคาะวันจัดสรรคลื่น 700 MHz 19 มิ.ย.นี้

กสทช. กำหนดกรอบเวลาจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz คาดออกประกาศขอรับจัดสรรคลื่น ได้ในวันที่ 8 มิ.ย.2562 และเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ 19 มิ.ย.2562
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของกรอบระยะเวลา ดังต่อไปนี้ คือ วันที่ 14 พ.ค.2562 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.
          วันที่ 22 พ.ค. 2562 จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยจะมีช่วงระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 14- 30 พ.ค. 2562 คาดว่าจะนำส่งประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1-7 มิ.ย. 2562 จากนั้น สำนักงาน กสทช. จะออกประกาศฯ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในวันที่ 8 มิ.ย. 2562 และจะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เตือนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะขอรับสิทธิในการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 จะต้องยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิกับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 นี้ด้วย
          สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังกล่าว เป็นคลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้อนุญาตให้ กสทช. นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรก่อนที่ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 มิ.ย. 2572 โดยให้นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้งานทางด้านโทรคมนาคม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดระบบ 5G ในประเทศ ไทยต่อไป.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 พ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--