"ดีป้า"เวิร์คช็อปสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น

 กรุงเทพธุรกิจ "ดีป้า"ลงพื้นที่ขอนแก่นจัดโรดโชว์สมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ ปลื้มได้ผลตอบรับดีเกินคาด พร้อมจัดเวิร์คช็อปผู้นำเมืองจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน ทั้งส่วนราชการ และภาคเอกชน พร้อมคิกออฟครั้งต่อไปที่ ภาคใต้ตอนล่าง จ.ยะลา 14 พ.ค.นี้
          นายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม "Smart City Thailand Roadshow"ที่จ.ขอนแก่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า พื้นที่ที่ยื่นสมัครขอเป็นเมืองอัจฉริยะ ต้องจัดทำข้อมูลตามคู่มือการจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะ และสามารถศึกษาเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ด้าน ได้ตาม เว็บไซต์ www.smartcitythailand.or.th เพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) โดย ต้องดำเนินการจัดทำแผนอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป และมี Smart Environment เป็นด้านบังคับ รวมทั้งได้แนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอ โครงการ เพื่อสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ
          ทั้งนี้ การจัดงานเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ โดยมีการทำเวิร์คช็อปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำเมืองจาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในจ.ขอนแก่น มีบูทแสดงผลงานซึ่งเป็นโซลูชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทซิตี้ในจังหวัด มาร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย ซึ่งรับความสนใจจากหน่วยงานในพื้นที่อื่นๆ จำนวนมาก มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มากกว่า 300 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัว สำหรับการจัดงานสัมมนา "Smart City Thailand Roadshow" ครั้งต่อไปที่ภาคใต้ตอนล่าง จ.ยะลา ในวันที่ 14 พ.ค. นี้
          ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไปสู่ การเป็นประเทศ รายได้สูงที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในทุกด้าน และประเทศไทยยกระดับสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว รัฐบาลได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          "การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยหลักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะคือการบริหารจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้เมือง น่าอยู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเติบโต อย่างสมดุล ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานของเมือง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเปลี่ยนผ่านสู่เมือง อัจฉริยะ เช่น การพัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด การพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การปรับใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน"