"ทีโอที"แจงต้นตอส่งมอบ"ยูโซ่เน็ต"อืด สั่งผู้บริหาร7ทีมลงพื้นที่โชว์ฝีมือแก้ไข

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทีโอทีได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อแสดงความจำนงในการดำเนินโครงการเน็ตชายขอบ โซน C+ หรือโครงการยูโซ่เน็ต โดยจะเร่งดำเนินโครงการต่อไปโดยไม่ยกเลิกสัญญา พร้อมทั้งแจ้งถึงสาเหตุความล่าช้าของการดำเนินโครงการที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้นั้นมีอุปสรรค อาทิ การเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการได้ตามกำหนด ได้แก่ จุดติดตั้งที่อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งได้ ปัญหาการกำหนดประเภทโครงข่าย หรือสื่อของจุดติดตั้งไม่เหมาะสม อาทิ ระบุเป็น 2 ประเภทโครงข่าย คือ เคเบิลใยแก้วนำแสง หรือไฟเบอร์ออฟติก แต่ในพื้นที่ไม่มีแนวเสาไฟฟ้าพาดผ่าน อีกทั้งระบุชนิดสื่อเป็นดาวเทียมแต่พื้นที่อยู่ใกล้เคียงโครงข่ายยูโซ่เน็ตเวิร์ก ระบุเป็นโครงข่ายอีกประเภทและเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ให้บริการ หรือจุดติดตั้งได้รับอนุมัติจุดติดตั้งแล้ว แต่ในการทำประชาพิจารณ์ปรากฏว่าชุมชนไม่ขอรับบริการ รวมถึงปัญหาข้อจำกัดของเหตุสุดวิสัย อาทิ อุทกภัย
          นายมนต์ชัยกล่าวว่า ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดแบ่งเป็น 7 ทีม 8 จังหวัด ลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อติดตามงานการสร้างอาคารศูนย์ยูโซ่เน็ต และหากพื้นที่ใดติดปัญหาให้ร่วมกันแก้ไขได้ทันทีเพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้สำเร็จ มั่นใจว่าทั้งนี้การลงพื้นที่พร้อมๆ กันของผู้บริหารจะทำให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารจะให้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงานพร้อมให้ทีมงานสามารถโทรหารือ หรือรายงานผลได้โดยตรง และเมื่อรวมกับความชำนาญของทีมงานในพื้นที่ จะสามารถร่วมกันประมวลหาแนวทางที่รวดเร็วเหมาะสมทันที นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินหน้าเร่งดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดตามแผนที่เสนอสำนักงาน กสทช.