อีริคสันจับมือยูเนสโก พัฒนาทักษะเอไอให้เยาวชน

 อีริคสันและยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) จับมือ กันมอบความรู้และสนับสนุนเยาวชน พัฒนาโครงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล เน้นด้านสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ หรือเอไอ (Artificial Intelligence : AI) สำหรับคนรุ่นใหม่ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของยูเนสโก เป้าหมายที่ 4 คือ การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายข้ออื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
          ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เครือข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือ, ระบบคลาวด์, Internet of Things (IoT), การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคน (automation) และสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence: AI) จึงต้องมีการนำทักษะใหม่ๆ เข้ามาใช้ในโลกของการทำงาน โอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอ และไม่เพียงแต่สามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจได้ แต่ยังสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเร่งกระบวนการ Digitalization และเทคโนโลยีอย่างเอไอ
          ในด้านการศึกษา เอไอสามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ปรับระบบต่างๆ ให้เป็นอัตโนมัติ บริหารการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเอไอจะนำความเป็นไปได้ใหม่ๆ เข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ และช่องทางการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน
          ดังนั้น อีริคสันและยูเนสโกจึงดึงจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรมาสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้เรื่องเอไอและทักษะทางด้านดิจิทัลที่สำคัญอื่นๆ ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นด้านต่างๆ ดังนี้
          1.การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านเอไอ และคอร์สพัฒนาความรู้เรื่องดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการทั่วโลก
          2.การฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องเอไอ และสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
          3.การสนับสนุนผู้ฝึกสอนในด้านการบริหารศูนย์กลางเอไอ และงาน Hackathon (โปรแกรมเมอร์รวมตัวกันพัฒนาซอฟต์แวร์) เพื่อสอนการสร้างแอพพลิเคชั่นเอไอให้แก่เยาวชน
          ฮีทเธอร์ จอห์นสัน รองประธานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อีริคสัน กล่าวว่า "ที่อีริคสัน เราเชื่อว่าการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาความยั่งยืน การร่วมมือกันขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในการพัฒนาเอไอ ในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเราในการนำ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน"
          บอร์ฮีน ชัคราวน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ยูเนสโก กล่าวว่า "ที่ยูเนสโก เราเชื่อว่าควรนำเอไอมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการเรียนการสอนและโครงการอบรมแบบใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคเอไอ การร่วมมือกับอีริคสันถือว่าเป็นจุดสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในข้อนี้"
          โครงการริเริ่มดังกล่าวนี้ได้เปิดตัวที่งาน Mobile Learning Week 2019 ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ทางการศึกษาของยูเนสโก จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส วันที่ 4-8 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเอไอ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยูเนสโกยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการนี้และสนับสนุนการพัฒนาความรู้เอไอสำหรับเยาวชนอีกด้วย