"อีริคสัน-ยูเนสโก"ชูเอไอสร้างเยาวชน

กรุงเทพธุรกิจ "อีริคสัน-ยูเนสโก" ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ทางด้านดิจิทัล เน้นพัฒนาทักษะด้านสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ หวัง ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน
          นายฮีทเธอร์ จอห์นสัน รองประธานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อีริคสัน กล่าวว่า อีริคสัน เชื่อว่าการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการบรรลุ เป้าหมายพัฒนาความยั่งยืน
          อีริคสันและยูเนสโกจึง จับมือกันมอบความรู้และสนับสนุน เยาวชนพัฒนาโครงการเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัล เน้นด้าน สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ (เอไอ) สำหรับ คนรุ่นใหม่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก้เป้าหมายที่ 4 คือการศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมาย ข้ออื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
          ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี ระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือ, ระบบคลาวด์,อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) , การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคน (ออโตเมชั่น) และ สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ จึงต้อง มีการนำทักษะใหม่ๆ เข้ามาใช้ในโลกของการทำงาน  โอกาสในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้น ได้เสมอ และไม่เพียงแต่สามารถ นำไปพัฒนาเศรษฐกิจได้ แต่ยังสามารถรับมือกับความท้าทาย ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี 5จี จะเข้ามามี บทบาทสำคัญในการเร่งกระบวนการดิจิทัลไลเซชั่นและเทคโนโลยีอย่างเอไอ
          ทั้งนี้ ในด้านการศึกษาเอไอ สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ปรับระบบต่าง ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ บริหารการเรียนการสอน และพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  โดยเอไอจะนำความเป็นไปได้ใหม่ๆ เข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ และช่องทางการเรียนรู้ ที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน
          ดังนั้น อีริคสันและยูเนสโก จึงดึงจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กร มาสร้างโอกาสในการพัฒนา ความรู้เรื่องเอไอ และทักษะทางด้านดิจิทัลที่สำคัญอื่นๆ ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ ด้านเอไอ และคอร์สพัฒนา ความรู้เรื่องดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งจะเปิด ให้ใช้บริการทั่วโลก
          ทั้งนี้มีการฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องเอไอ และสรรหา ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย ประเทศทั่วโลก การสนับสนุน ผู้ฝึกสอนในด้านการบริหาร ศูนย์กลางเอไอ และงาน แฮกกาทรอน ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์รวมตัวกันพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนการสร้างแอพพลิเคชั่นเอไอให้แก่เยาวชน
          ด้านนายบอร์ฮีน ชัคราวน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ยูเนสโก้ กล่าวว่า ที่ยูเนสโก้ เราเชื่อว่าควรนำ เอไอมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการเรียนการสอนและโครงการอบรมแบบใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคเอไอการร่วมมือกับอีริคสันถือว่าเป็นจุดสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในข้อนี้