ทีโอทีเต้นหลัง"เน็ตโซนซี"ไม่คืบ

กรุงเทพธุรกิจ   ทีโอทีเสียงแข็งยัน เน็ตโซนซีที่ได้รับตามสัญญาจ้าง กสทช. ติดตั้งไม่ทันกำหนด เพราะเข้าพื้นที่ไม่ได้ อ้างอยู่ในเขตอุทยาน บางแห่งกำหนด โครงข่าย-อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งไม่เหมาะสม สั่งรองซีอีโอทั้ง 7 คน เร่งสร้างศูนย์ยูโซ่ ส่งมอบให้ก่อนภายในพ.ค.นี้ หวั่น กสทช. บอกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมด ย้ำมีศักยภาพ มากพอขอทำโครงการต่อ
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า จากกรณีที่สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญา ที่ให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการในโครงการ จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (โซน ซี) เนื่องจากทีโอทีส่งมอบงานไม่เป็นตาม เป้าหมายและค่าปรับของสัญญาเกินกว่า 10% ของมูลค่างานนั้น ทีโอทีได้ส่งหนังสือชี้แจง ไปยัง กสทช. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา
          โดยเนื้อหาในจดหมายได้ชี้แจงถึง อุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ จนไม่สามารถ เข้าไปดำเนินโครงการได้ตามกำหนด ได้แก่ จุดติดตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้, ปัญหา การกำหนดประเภทโครงข่ายและหรือสื่อ ของจุดติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น ระบุไว้เป็น ประเภท 2 สื่อ FTTX แต่พื้นที่ดังกล่าว ไม่มีแนวเสาไฟฟ้าพาดผ่าน, ระบุชนิดสื่อไว้ เป็นดาวเทียม แต่พื้นที่อยู่ใกล้เคียงโครงข่าย ของยูโซ่ เน็ตเวิร์ก
          นอกจากนี้ ยังระบุเป็นโครงข่าย ประเภท 3 แต่เป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีผู้ให้บริการ และ จุดติดตั้งไม่เหมาะสม กำหนดตำแหน่ง มีปัญหาหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่มีสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว, จุดติดตั้งคับแคบ, จุดติดตั้งไม่อยู่ในแหล่งชุมชนหรือพิกัด ไม่ตรง, พื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งอุปกรณ์ที่กำหนดไว้หลายจุดและย้ายไปหมู่บ้านอื่น ไม่ได้เพราะไม่มีที่ติดตั้ง ตลอดจนบางพื้นที่ แม้ว่าทีโอทีได้รับอนุมัติจุดติดตั้งแล้วก็ตาม แต่ในการทำประชาพิจารณ์ปรากฏว่าชุมชน ไม่ขอรับบริการ
          "หลังจากวันที่ 7 เม.ย.นี้ ได้สั่งการให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้ง 7 คน ลงพื้นที่ พร้อมกันเพื่อเร่งงานสร้างศูนย์ยูโซ่ เน็ต ให้ทันตามแผนที่ได้เสนอต่อ กสทช. ภายใน กลางเดือน พ.ค. ยกเว้นพื้นที่ในเขตวนอุทยาน ที่ทีโอที ได้รับหนังสือจาก กสทช. แล้ว จากนั้นจะกระจายไปยังเขตอุทยานเพื่อขอ เข้าพื้นที่ต่อไปซึ่งทีโอที ยืนยันว่า ทีโอที ต้องการเดินหน้าโครงการต่ออย่างแน่นอน และบริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น ผู้ดำเนินการต่อไป"
          "ได้สั่งให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้ง7คนลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อเร่งสร้างศูนย์ยูโซ่ เน็ต ส่งมอบ กสทช.ให้ทันใน พ.ค. นี้ มนต์ชัย หนูสง"