กสทช.ลุย "เทเลเฮลธ์" นำร่อง 8 จังหวัด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (เทเลเฮลธ์) ในพื้นที่ชนบทภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณมือถือและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 3,920 หมู่บ้าน หรือเน็ตชายขอบและในพื้นที่โครงการอินเตอร์เน็ตประชาะรัฐ ใน 15,372 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ชนบทและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน
          ทั้งนี้ โครงการเทเลเฮลธ์เป็นการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสื่อสารมาใช้ร่วมกันเพื่อให้คำปรึกษา รักษาสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ชนบทโดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมารักษาสุขภาพในโรงพยาบาล
          ประจำจังหวัดแต่สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกหมอครอบครัวได้ในเบื้องต้นจะให้คำปรึกษาและรักษาเบื้องต้นใน 4 โรค คือความดัน, เบาหวาน, ตา, และผิวหนัง
          "ในช่วง 6 เดือนนับจากนี้ กสทช. และกระทรวงสาธารณสุขจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทดลองระบบต่างๆที่จะนำไปสู่การรักษาพยาบาล ใน 4 โรค ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยมี รพ.สต.เข้าร่วมโครงการนำร่อง 15 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง และโรงพยาบาลจังหวัด 8 แห่ง และในอนาคตเมื่อผลการทดลองประสบความสำเร็จก็จะขยายไปยัง รพ.สต.ทั่วประเทศ คาดว่าภายใน 3-4 ปีข้างหน้า จะช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศได้ปีละ 30,000-40,000 ล้านบาท".