"ทีโอที"แจงเหตุส่งมอบ USO NET ล่าช้า

ล่าสุดส่งมอบฟรีไวไฟ 1,704 หมู่ บ้านแล้ว พร้อมติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ 567 หมู่บ้าน เดินเครื่องเร่งงานที่เหลือจากข้อจำกัดตามเนื้องานแต่ละสัญญา
          ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า โครงการ USO Net ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งทีโอทีชนะการประมูลประกวดราคา 3 สัญญาวงเงินรวม 6,486,399,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 1.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง (Broadband Internet Service) ภาคเหนือมูลค่า 2,103,800,000 บาท 2.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่า 2,492,599,999 บาท  และ3.โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) มูลค่า 1,899,999,927 บาท
          ทั้งนี้ ทีโอทีได้มีการบริหารและดำเนินโครงการ USO Net ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและต้องการที่จะดำเนินการตามสัญญาต่อไปโดยได้ส่งมอบแล้วประกอบด้วยบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงสาธารณะ (ฟรีไวไฟ) จำนวน 1,704 หมู่บ้านและติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 567 หมู่บ้านและส่วนที่เหลือเมื่อทีโอทีทำการสำรวจและเข้าดำเนินการแล้วพบข้อจำกัดในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งทีโอทีต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดที่หลากหลายจึงต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานและติดตามความชัดเจนจากหลายภาคส่วนรวมทั้งระมัด ระวังให้การดำเนินโครงการฯ ถูกต้องตามระเบียบและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการฯ
          "เราติดข้อจำกัด อาทิ จุดติดตั้งที่อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ ไม่มีพื้นที่เหมาะสม ภูมิอากาศความไม่สงบในพื้นที่บริการและอื่นๆ โดยทีโอทีได้นำเสนอข้อจำกัดและแนวทางการบริหารข้อจำกัดการดำเนิน โครงการฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบและนำเสนอเข้าสู่กระบวนการปรับสัญญาเพื่อจะดำเนินการต่อไปได้ แต่เมื่อไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและไม่มีการเสนอเข้าสู่กระบวนการภายในเวลาที่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาที่กำหนดจึงทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการโครงการฯ ดังนั้นหากได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่ชัดเจน เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ"
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มี.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--