บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ WiFi ห้องสมุดมีขีวิต ห้องเรียน IT ให้กับโรงเรียนวัดเขาฝา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

   พิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ WiFi ห้องสมุดมีขีวิต ห้องเรียน IT ให้กับโรงเรียนวัดเขาฝา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม เป็นประธานรับมอบ ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเขาฝา เป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที