"ดีป้า"โรดโชว์โมเดลสมาร์ทซิตี้

ผนึกภูเก็ตพัฒนาเมือง ตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์
          "ดีป้า"ประกาศความพร้อมดันภูเก็ตสู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ หวังให้เห็นถึงความพร้อม ในการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ผ่านการบริหารจัดการเมืองด้วยบิ๊กดาต้า ล่าสุดเข็นโปรเจคตั้งศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์
          นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ในการผลักดันภูเก็ตได้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ได้ดำเนินการมา 3 ปีแล้วได้มีการดำเนินการ ผ่านโครงการซิตี้ ดาต้า แพลตฟอร์มผ่านข้อมูลแบบเปิด (โอเพ่น ดาต้า) ซึ่งอาจทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบสมาร์ทซิตี้ อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และนำเสนอบริการข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงทุน ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ
          ซึ่งระยะแรกในการดำเนินการสมาร์ทซิตี้ที่ภูเก็ตนั้น ได้มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของเมืองจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง โดยวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะลอร่าแวน และเอ็นบี-ไอโอที และมีการใช้ดิจิทัลในการตรวจวัด และการตรวจจับอัตโนมัติ เช่น ไอโอที เซ็นเซอร์ ซีซีทีวี อะนาไลติกส์ ในการเริ่มต้นเพื่อบริหารจัดการเมืองด้วยบิ๊กดาต้า เนื่องจากมีดาต้าแบบกึ่งเรียลไทม์เพื่อนำข้อมูลในมิติต่างๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ สามารถรับรู้ถึงสถานะของเมืองอย่างเป็นปัจจุบันที่สุด
          อย่างไรก็ดี การดำเนินการในปีนี้มีพันธมิตรในการทำงานอย่างภูเก็ตพัฒนาเมืองในการขับเคลื่อน โดยนำเอาแผนการรัฐบาลมาดำเนินการควบคู่กับเอกชนในการขับเคลื่อนเมืองให้ยั่งยืน ซึ่งการต้องการ ให้สมาร์ทซิตี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้สตาร์ทอัพ สามารถดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันมีเอสเอ็มอีประยุกต์ใช้นวัตกรรมแล้ว 250 ราย ส่งเสริมสตาร์ทอัพให้พัฒนาแผนธุรกิจแล้ว 50 ราย
          ทั้งนี้ ภูเก็ตมีผลการดำเนินการเพื่อเป็นสมาร์ทซิตี้ใน 7 ด้านประกอบด้วย 1.Smart Economy มีการจัดตั้ง ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ อินโนเวชั่น พาร์คเพื่อเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพขึ้น พร้อมมาตรการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจจากดีป้า 2.Smart Tourism มีการดำเนินการ ไวไฟสาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยวที่และได้พัฒนา แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย 3.Smart Safety มีการติดตั้งกล้องซีซีทีวีเพื่อใช้ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมีการนำระบบรถโมบาย ยูนิทมาใช้ในงานของตำรวจ
          4.Smart Environment มีการนำระบบไอโอที อินเวอร์รอยเมนต์ เซ็นเซอร์ มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5.Smart Education การให้ความรู้ และอบรมด้านดิจิทัลแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 6.Smart Government มีการติดตั้งศูนย์กลางการบัญชาการ เป็นการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสั่งการแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมต่อระบบกล้องซีซีทีวี เข้ากับศูนย์บัญชาการกลางจากสถานีตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และ 7.Smart Healthcare ระบบรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับปฏิบัติการด้านการแพทย์ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภูเก็ตให้มีศักยภาพ "ปีนี้เราจะเน้นการดำเนินงานให้ต่อเนื่องในด้านที่ 6 คือ Smart Government เพื่อจัดตั้งรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อเป็นศูนย์บัญชากลางนำเอาข้อมูลบิ๊กดาต้ามารวบรวม และสามารถจัดการปัญหาหรือส่งเสริมดิจิทัล ได้ทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์ของเมืองให้มากที่สุด"