กสทช.อัดงบเทเลเฮลท์ดีเดย์เน็ตชายขอบพ.ค.นี้

กรุงเทพธุรกิจ-บอร์ดกองทุน กทปส.อนุมัติโครงการเทเล เฮลท์กรมราชทัณฑ์กรอบวงเงิน 18.82 ล้านบาท พร้อมเร่งเซ็นเปิดเน็ตในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน กำหนดรูดม่านเปิดบริการ 1 พ.ค.นี้ ส่วนในพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน คาดว่าจะทยอยลงนามในสัญญาได้ภายในปี 2562 นี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า วานนี้ (24 ม.ค.) ที่ประชุมบอร์ดกองทุน กทปส. อนุมัติสนับสนุนโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วงเงินงบประมาณ 18,820,850 บาท
          สำหรับโครงการนี้จะเป็นการรักษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เทเล เฮลท์) เป็น การดำเนินการนำร่องก่อนใน เรือนจำ 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจำเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำ จ.เชียงราย โดยทั้งสองเรือนจำเป็นเรือนจำที่มีจำนวนผู้ต้องขังจำนวนมาก
          เรือนจำเขาบินจะให้การรักษาผู้ต้องขังโดยเชื่อมโยงการรักษากับโรงพยาบาลจ.ราชบุรี ส่วนเรือนจำ จ.เชียงรายจะเชื่อมโยงการรักษากับโรงพยาบาลจ.เชียงราย ซึ่งจะทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในเรือนจำโดยได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
          นายฐากร กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเนื่องจาก บอร์ดกองทุน กทปส. เห็นว่า โครงการนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มาตรา 52 (2) ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้าน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
          การให้บริการเทเล เฮลท์นั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการบริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ที่ กสทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยจะมีการให้บริการเทเล เฮลท์ในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน ที่จะเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 พ.ค. 2562 นี้ และใน พื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน ที่ กสทช. ได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการ ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะทยอยลงนามในสัญญาได้ภายในปี 2562 นี้
          การให้บริการเทเล เฮลท์นั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน พื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์ มีโอกาสได้รับการรักษาเช่นเดียวกับ คนทั่วไป โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษา วินิจฉัยโรค และได้รับ คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลใหญ่ที่ทำโครงการร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
          "กสทช. คาดว่าหากได้รับ ความสำเร็จและสามารถขยายการให้บริการไปทั่วประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยจำนวนมาก ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรืออยู่ในที่ที่ไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้สะดวก สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไทย จะดีขึ้น เจ็บป่วย ไม่สบาย ก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที" นายฐากร กล่าว

          บรรยายใต้ภาพ 
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์