เปิดขายซอง"อีอีซีดี"พรุ่งนี้ "ญี่ปุ่น-ไต้หวัน"สนประมูล

กรุงเทพธุรกิจ"กพอ." เคาะประมูลอีอีซีดี เริ่มขายซอง 25 ม.ค.นี้ ร่วมลงทุน 50 ปี ลงทุนรวม 4,342 ล้านบาท สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 1.6 แสนล้านบาท เผย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน สนใจร่วมลงทุน
          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า กพอ.เห็นชอบ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (อีอีซีดี) ภายในเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์) พื้นที่ 569 ไร่ ซึ่งเป็น ที่ราชพัสดุและที่ดินของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ จะออกหนังสือ ชี้ชวนการลงทุนวันนี้ (24 ม.ค.) และจะเริ่ม ขายซองในวันที่ 25 ม.ค.-15 ก.พ.2562 ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) โดยการลงทุนเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และพื้นที่โครงการนี้ 569 ไร่ จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งมีระยะเวลาการร่วมทุน  50 ปี คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564 โดยมีเงินลงทุนรวม 4,342 ล้านบาท คาดว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1.68 แสนล้านบาท "โครงการนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการลงทุน และพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีธุรกิจมากกว่า 1,580 ราย สร้างงานในระหว่าง ก่อสร้าง และจ้างงานต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม  ภาคบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านดิจิทัล ยกระดับความเป็นอยู่ผ่านการพัฒนาเมืองดิจิทัล ภายใต้แนวคิดสมาร์ทซิตี้ ครอบคลุมประชากรกว่า 33,700 คน และจะเป็นพื้นที่ในการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ได้แก่ 5 จี และทีโอที"
          นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ได้หารือกับภาคเอกชนเมื่อชักชวนมาลงทุนโครงการนี้ และ ได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างชาติที่แสดงความสนใจเข้ามาร่วมลงทุน เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ซึ่งโครงการนี้จะรองรับ การพัฒนา 5จี และไอโอที ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล