กสทช.หนุนเน็ตฟรีอุ้ม"คนจน"

ส่งจดหมายถึงผู้ได้รับสิทธิให้รีบมาลงทะเบียน
          กรุงเทพธุรกิจ-กสทช.เอาจริงหนุน ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฟรีกว่า 1.8 ล้านราย พร้อมปล่อยคาราวานรถไปรษณีย์ส่งหนังสือถึงประชาชน กลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มาลงทะเบียนรับสิทธิฟรีเป็นเวลา 3 ปี ราคาแพ็คเกจ เดือนละ 200 บาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (16 ม.ค.) กสทช.ได้จัดงานเปิดตัวมาตรการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้แก่ครัวเรือน ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชายขอบที่ ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังให้ ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วความเร็วสูง 30/10 เมกะบิตฟรี
          โดยกสทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ต ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน
          โดยจะให้ใช้เน็ตความเร็วสูงฟรี เดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ผ่านโครงการยูโซ่เน็ตชายขอบของ กสทช. เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยประมาณ 600,000 ครัวเรือน หรือประมาณ 1.8 ล้านรายได้รับประโยชน์โดย กสทช.ได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเพื่อเป็นผู้นำส่งจดหมายไปถึงประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้มาลงทะเบียน
          ส่วนโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โซน ซี) 15,723 หมู่บ้าน นั้น หลังจาก กสทช.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่ม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา
          คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือนนี้ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ เข้ามา 1 ราย ในสัญญากลุ่มที่ 4 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,248 ล้านบาท แม้ที่ผ่านมาจะเกิดปัญหา ความล่าช้า แต่โดยรวมไม่กระทบต่อกรอบที่น่าจะสามารถมีจุดบริการไวไฟหมู่บ้านได้ในมี.ค.2562
          ทั้งนี้ รายชื่อผู้ชนะการประกวด ราคา จำนวน 7 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 จำนวน 2,289 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,324.56 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 1,950 หมู่บ้าน
          ผู้ชนะ ได้แก่ กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,658 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,248 ล้านบาท กลุ่มที่ 5 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 2,099 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บมจ.กสท โทรคมนาคมเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,609.50 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 จำนวน 1,921 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ กิจการค้าร่วม ไอเทล และสกาย เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,196 ล้านบาท กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 จำนวน 1,917 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,504.33 ล้านบาท และกลุ่มที่ 8 ภาคใต้ จำนวน 1,581 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอมเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,460 ล้านบาท