"ไทย"ดันศก.ดิจิทัลอาเซียน ทะลุ2แสนล้านดอลล์ปี68

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ดันเอสเอ็มอีใช้หุ่นยนต์
          กรุงเทพธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ จับมือ สำนักเลขาธิการอาเซียน จัดสัมมนาพิเศษ "เตรียมความพร้อมอาเซียนรับ4IR  ก้าวสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม วางแนวทางการ ปรับตัวของอาเซียน ดัน เอสเอ็มอี ใช้ประโยชน์ จาก หุ่นยนต์ พร้อมตั้งรับความเสี่ยง ในยุคอุตสาหกรรม4.0
          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายจะผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอาเซียนสู่อุตสาหกรรม4.0 ใน 5 ด้าน คือ1.การจัดทำแผนด้านบูรณาการด้านดิจิทัล ของอาเซียน ที่จะเร่งดำเนินการในระยะ 12-18 เดือน   2.จัดทำแผนด้านนวัตกรรมอาเซียน 3.แนวทางการพัฒนาแรงงานทักษะและ ผู้ประกอบการวิชาชีพ 4.การจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม4.0 และ 5.จัดทำแนวทางส่งเสริมให้ไมโครเอสเอ็มอี เข้าสู่ระบบ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมอาเซียนให้เดินหน้าไปด้วยกัน
          รวมทั้งจะส่งเสริมให้แต่ละประเทศ เตรียมความพร้อมกำหนดนโยบาย ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้อง กับความร่วมมือในภูมิภาค ซึ่งจากการประเมินความพร้อมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือจาการปฏิวัติอุตสาหกรรม พบว่า ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการรับมือ4IR ในระดับที่แตกต่างกัน จึงต้องเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล ซึ่ง ภาคอุตสาหกรรมไทยจะได้ประโยชน์ทั้งระบบ เพราะรัฐบาลได้วางรากฐาน ไว้แล้ว โดยเฉพาะการวางโครงสร้างพื้นฐาน ทางดิจิทัล ผ่านโครงการเน็ตประชารัฐ ทั่วประเทศ เพื่อให้อาเซียน เป็นภูมิภาค ที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีการเติบโตจาก 50,000 ล้านดอลลาร์ ในปัจจุบันเป็น 2 แสนล้านดอลลาร์ ในปี2568
          ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า 4IR มีผลกระทบ ต่อบุคคล จากวิถีชีวิต การทำงาน การทำธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งตรงกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นหุ้นส่วน ความยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สามารถนำมาใช้ได้ในยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
          ทั้งนี้ อาเซียนมีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าจีดีพี รวมเกือบ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2560 จีดีพี่ ของอาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่องใน อัตราเฉลี่ย 5.3%ต่อปี ตั้งเป้าให้เศรษฐกิจ มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลกใน ปี 2573
          นางจูเลีย ทิจาจา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า ได้มีการประเมินตลาดดิจิทัลในอาเซียนพบว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงมากขึ้น โดยมีอัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 10 ปี ซึ่งทุกวันนี้ มีการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีการใช้เอไอ โรบอท ในอุตสาหกรรม โดยอาเซียนมีเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น 7%ของ จีดีพี คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน 2025 แต่มีเพียง 16% ที่ธุรกิจเอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ดังนั้นถือเป็นความท้าทายของอาเซียนที่ต้องให้เอสเอ็มอีนำดิจิทัลไปใช้ในธุรกิจของตนเอง ขณะเดียวกันในอนาคตของประเทศอาเซียน เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม จำนวน 54-56% ของการจ้างงานจะต้องรับมือระบบอัตโนมัติ ซึ่งยุคปฏิวัติอุตสหกรรม 4IR มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วและรุนแรงและเปลี่ยนโฉมหน้าระบบเศรษฐกิจและสังคม
          นายอรินทร์ จิรา ประธานที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน กล่าวว่า ในขณะนี้ธุรกิจขนาดใหญ่บางแห่งก็ได้เริ่มปรับตัว และนำ 4IR มาใช้แล้วแต่ธุรกิจระดับเอสเอ็มอียังไม่มี จึงต้องเรียนรู้และปรับตัว เพื่อลดความเสี่ยง
          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจราการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  ประเทศอาเซียนจะต้องตื่นตัวกับการ ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวมากขึ้น บางธุรกิจก็เริ่มนำ เอไอ โรบอท มาช่วยในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้เกี่ยว รวมไปถึงด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของคน ในการเข้าสู่ยุค 4IR

          บรรยายใต้ภาพ
          ประเดิมอาเซียน : นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR (การเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)" เพื่อเป็นการเปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ วานนี้ (14 ม.ค.)