กสทช.ถกวาระพิเศษ15ม.ค.นี้ สรุปร่างเกณฑ์ประมูลคลื่น700

“กสทช.” ถกวาระพิเศษวันที่ 15 ม.ค.นี้ พิจารณาสรุปร่างหลักเกณฑ์ประมูล-เรียกคืนเยียวยาคลื่น 700 MHz และนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะ 45 วัน คาดนำร่างฯ ประกาศในราชกิจจาฯ เม.ย. 62 ก่อนประมูลต้น พ.ค. 62
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กสทช.เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz รวมถึงการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
          อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุปในร่างประกาศดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ขอนำไปศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อน ดังนั้น สำนักงาน กสทช.จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กสทช.เป็นวาระพิเศษ ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติร่างประกาศดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน จากเดิมจะมีการประชุมวาระปกติในวันที่ 22 ม.ค. 2562
          จากนั้นจะเร่งนำร่างประกาศฯ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายใน 45 วัน และหากเป็นไปตามกำหนด ทุกอย่างจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ในช่วงต้นเดือน มี.ค. 2562 หลังจากนั้นคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือน เม.ย. 2562 และคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในช่วงต้นเดือน พ.ค. 2562
          “บอร์ดทุกคนเห็นด้วยให้ออกร่างประกาศเรียกคืนและเยียวยาคลื่น 700 MHz แล้วนำคลื่นดังกล่าวไปจัดประมูล เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโยลี 5G และช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล แต่ร่างที่อนุคณะกรรมการด้านกระจายเสียงเสนอให้ร่างประกาศเรียกคืนเยียวยาคลื่น 700 MHz และร่างประกาศหลักเกณ์การประมูลเป็นฉบับเดียว ขณะที่สำนักงาน กสทช.จะเสนอที่ประชุม กสทช.แยกเป็น 2 ฉบับ คือ ร่างหลักเกณฑ์ประมูล และร่างเยียวยา ซึ่งบอร์ด 80% อยากให้แยกเป็น 2 ฉบับ” นายฐากร กล่าว
          นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกระจายเสียง เสนอร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ให้ประมูลเป็น 7 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 MHz รวมเป็น 2x35 MHz โดยจะสามารถใช้งานได้ในปี 2563 ขณะที่สำนักงาน กสทช.จะเสนอให้ประมูลเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 MHz รวมเป็น 2x45 MHz โดยจะให้ใช้งานได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2564 ดังนั้นต้องรอมติที่ประชุม กสทช.วันที่ 15 ม.ค. 2562 อีกครั้งหนึ่ง ส่วนวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่คงจะใช้แนวทางประมูลเช่นเดิมไปก่อน เนื่องจากหากใช้รูปแบบบิวตี้คอนเทสต์ กระบวนการจะถูกดึงออกไปอีกหลายเดือน จากการที่ต้องเปลี่ยนระบบการเคาะราคาใหม่ทั้งหมด
          สำหรับความคืบหน้าของการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และกำลังจะแล้วเสร็จ โดยอาจจะมีการเรียกคืนคลื่นทั้งหมด 190 MHz หรือเรียกคืน 180 MHz ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลกังวลว่าจะไม่มีใครเข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz นั้น กสทช.ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ต้องกังวล เนื่องจากกสทช.จะเดินหน้าประมูลทั้งคลื่น 700 MHz คู่ขนานไปกับคลื่นความถี่ 2600 MHz
          “เงินที่ได้จากการประมูลไม่ว่าจะคลื่นใดก็ตาม เงินส่วนหนึ่งต้องถูกนำเข้าไปในกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อนำมาช่วยเหลือทีวีดิจิทัลอยู่แล้ว อีกเรื่องที่กังวลคือการออกประกาศเยียวยาจะสามารถประกาศได้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นั้นยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กสทช.มีอำนาจ ดังนั้นเรื่องการเมืองไม่น่ามีผลเกี่ยวข้องแต่อย่างใด” นายฐากร กล่าว
          ขณะเดียวกัน ในวันที่ 16 ม.ค. 2562 สำนักงาน กสทช.จะมีหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่ในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือโครงการเน็ตชายขอบ ซึ่งจากการขอข้อมูลจากกระทรวงการคลังล่าสุด ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่ในโครงการเน็ตชายขอบ มีอยู่ประมาณ 400,000 ครัวเรือน จากข้อมูลเมื่อ 2 ปีก่อน มีอยู่ประมาณ 600,000 ครัวเรือน เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับที่จะแนบไปพร้อมหนังสือที่ส่งถึงบ้านท่าน ส่งกลับมายังสำนักงาน กสทช. หรือสำนักงานเขต และสำนักงานภูมิภาค สำนักงาน กสทช.ที่อยู่ใกล้ท่าน รวมทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ USOFREENET@nbtc.go.th