กสทช.เร่งสรุปมูลค่าคลื่น700 คาดเสร็จภายในกลางเดือนนี้

“กสทช.” เร่งสรุปมูลค่าคลื่น 700 MHz ภายในกลาง ม.ค.นี้ ด้านคณะทำงานจัดประมูลคลื่นเสนอรูปแบบบิวตี้คอนเทสต์ แทนเคาะราคาประมูล พร้อมย้ำประมูลตามเดิม มี.ค. 62
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งให้คณะทำงานที่รับผิดชอบในการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz เร่งสรุปราคามูลค่าคลื่นที่แท้จริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกลางเดือน ม.ค. 2562 หลังจากนั้นจะได้นำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อไป ซึ่งตามกรอบเวลาในการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz สำนักงาน กสทช. คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในเดือน มี.ค. 2562
          อย่างไรก็ตาม การประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz คณะทำงานฯ มีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนวิธีการประมูลเป็นแบบบิวตี้คอนเทสต์ คือ การประมูลคลื่นโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผู้ที่เสนอให้ประชาชนใช้ราคาค่าบริการต่ำสุด เข้าสู่ 5G เร็วที่สุด ขยายโครงข่ายเร็วที่สุด ชนะการประมูล โดยคำนึงราคาประมูลให้น้อยที่สุด จากการประมูลคลื่นด้วยการเคาะราคาเพิ่มขึ้นจากราคาเริ่มต้น ซึ่งผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด เนื่องจากด้วยภาวะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการมีภาระหนี้จากการประมูลคลื่นความถี่ครั้งก่อนมากถึงรายละ 50,000-100,000 ล้านบาท
          "เรื่องนี้ยังต้องคุยต้องศึกษารายละเอียด แต่ส่วนตัวมองว่าหากมีการปรับเปลี่ยนการประมูลเป็นบิวตี้คอนเทสต์ จะยิ่งทำให้กระบวนการล่าช้า ซึ่งรูปแบบบิวตี้คอนเทสต์น่าจะพอเริ่มหรือร่างหลักเกณฑ์ได้ในคลื่น 2600 MHz ขณะที่คณะทำงานฯ ระบุว่าหากใช้รูปแบบบิวตี้คอนเทสต์ จะทำให้ไทยเข้าสู่ยุค 5G ทันกำหนดแน่นอน" นายฐากร กล่าว
          สำหรับแผนการจัดประมูลคลื่นความถี่ประจำปี 2562 ของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ 1. คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยมีปริมาณคลื่นสูงสุด 2x45 MHz ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูล โดยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินราคาเริ่มต้นประมูล และเงื่อนไขของการประมูล เช่น ใบอนุญาตจะเป็นใบใหญ่ที่มีปริมาณคลื่นมาก หรือใบเล็กที่ปริมาณคลื่นน้อย หลังจากสำนักงาน กสทช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อเตรียมการสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้า จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และคณะทำงานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ขึ้นมาแล้ว
          และ 2. คลื่นความถี่ย่าน 2.6 GHz คู่กับคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz และ 28 GHz โดยมีการประมูลร่วมกัน หรือ มัลติแบนด์ โดยคลื่นความถี่ย่าน 2.6 GHz มีปริมาณคลื่นสูงสุด 190 MHz คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz และ 28 GHz มีปริมาณคลื่นไม่น้อยกว่า 3000 MHz ทั้งนี้สำนักงาน กสทช.คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้เกิด 5G ในประเทศไทยได้อย่างเร็วที่สุด โดยกำหนดไว้ในไตรมาส 3/2563