ทีโอที มุ่งสู่เบอร์ 1 บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลของไทย

เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดีกว่าเดิมกับลูกค้า พร้อมคืนกำไรส่งท้ายปีขอบคุณลูกค้ามอบของขวัญรับปีใหม่ 2562
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที  "ด้วยภารกิจและหน้า ที่ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน ทีโอที มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจจากภาครัฐ ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 4 แต่ด้วยเพราะที่นั่นเป็นผืนแผ่นดินไทยที่มีประชาชนคนไทยอาศัยอยู่ การนำระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเข้าไปดำเนิน การจึงมิเพียงเป็นการนำความห่วงใยจากภาครัฐไปสู่ประชา ชนและชุมชน แต่ที่สำคัญคือการนำโอกาสและความเท่าเทียม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการ ศึกษา การสาธารณสุข และเสริมสร้างเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงให้กับคนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock)ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อโครงข่ายใยแก้วนำแสงและสื่อดาวเทียมในพื้นที่ชุมชน โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการ USO ของสำนักงาน กสทช. และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) จากวันที่เริ่มก่อตั้งบริษัทถึงวันนี้กว่า 60 ปี  ทีโอที ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในภารกิจและหน้าที่ที่เป็นเกียรติภูมิขององค์กร และพร้อมที่จะเป็นกลไกลสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          นอกจากภารกิจสำคัญในการรับใช้ประเทศแล้ว ทีโอที ยังเป็นผู้ให้บริการโทร คมนาคมและดิจิทัลซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยศักยภาพความพร้อมบริการและโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีเสถียรภาพ มั่นคง และครอบคลุมทั่วประเทศของบริษัท โดยสามารถให้บริการดิจิทัล บริการโทรคมนาคม และการสื่อสารที่ครบวงจร เรามีการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อให้ทันกับ Digital ทีโอที ได้มีการปรับองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยการพัฒนากระ บวนการทำงานเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าออนไลน์สู่ Digital Channel เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการลงทุนธุรกิจด้าน Digital Service ทั้งนี้ ก็เพื่อ ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดีกว่าเดิมกับลูกค้าตรงกับไลฟ์สไตล์ และได้รับประสบการณ์ประทับใจจากการใช้บริการของเรา โดย ทีโอที เราได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้พนักงานทุกระดับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ มีการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และซื่อสัตย์โปร่งใสโดยยึดหลักการทำธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า และเพื่อขอบคุณลูกค้า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญสำหรับประชาชน โดย ทีโอที ได้จัดแคมเปญใหญ่ "ของขวัญจาก ทีโอที ปี 62" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีคืนกำไรและขอบคุณสำหรับลูกค้าบริการโทรศัพท์ประจำที่และลูกค้าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile และจัดของขวัญปีใหม่มอบให้กับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทีโอที ในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐ ดังนี้
          * ลูกค้าบริการโทรศัพท์ประจำที่ทุกเลขหมายได้รับสิทธิ์โทรฟรีไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทุกเลขหมายทั่วประเทศและโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT mobile ทุกเลขหมาย ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 2 ม.ค.62 เวลา 23.59 น.
          * ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT mobile ทีโอที ได้จัดของขวัญสำหรับลูกค้าระบบรายเดือน (postpaid) โทรฟรีภายในโครงข่ายทุกเลขหมายและโทรไปโทรศัพท์ประจำที่ ทีโอที ทุกเลขหมายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 2 ม.ค.62 เวลา 23.59 น. สำหรับลูกค้าระบบ prepaid ทีโอที จัดของขวัญโทรฟรี  ไปทุกโครงข่าย 100 นาที กดรับสิทธิ์ผ่านระบบ USSD*9020# กดโทรออก ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 (รับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง)
          * ลูกค้าใหม่เมื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทีโอที ในพื้นที่โครงข่ายเน็ตประชารัฐ แพ็กเกจ "เน็ตได้ใจ" และแพ็กเกจ "SMEs แรงอย่างใจ ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61 ถึง 15 ม.ค.62 รับสิทธิ์พิเศษใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 3 รอบบิลแรกที่สมัครใช้บริการ (ไม่รวมแพ็กเกจที่ Bundle บริการ และ Top Up)
          สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ TOT Contact Center 1100 ช่องทางOnline ที่ Facebook Fanpage TOT Public หรือ LINE@ "@TOTPublic", http://www.tot.co.th หรือ e-mail : 1100@tot.co.th และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
          หมายเหตุ โครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ ทีโอที หมายถึง เลขหมาย โทรศัพท์ประจำที่ เลขหมาย ISDN (BAI) และเลขหมาย IP Phone ของ ทีโอที ทั้งนี้ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์และ เครือข่าย TUC AWN CAT (สามารถตรวจสอบเลขหมายได้ที่ www.tot.co.th หัวข้อ บริการตรวจสอบเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ หรือ ที่ Link http://www.tot.co.th/numbering)