"ยูนิเน็ตพัง"ที่แท้หนูแทะสาย"หมอธี"มอบทปอ.แก้ไขทั้งปท.

ศึกษาธิการ * ตรวจแล้วพบสาเหตุยูนิเน็ตพัง ที่แท้หนูกัด แทะสาย "หมอธี" มอบ "ประ ธาน ทปอ." เป็นประธาน คณะทำงานแก้ไขปัญหาระบบยูนิเน็ต ทั้งประเทศ "หมอธี" เผยต้องทำหน้าที่ผลึกกำลังเครือข่ายมหา'ลัยทั่วประเทศ วางแผนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตใน อนาคต 5.0 ส่วนการตรวจสอบ TOR คาดตรวจสอบเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมตรวจ สอบโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ที่ประชุม นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ได้ราย งานสรุปข้อมูลตามที่ตนสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายยูนิเน็ตล่มไม่สามารถใช้งานได้ทั้งประเทศแบบผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด พบว่าระบบยูนิเน็ตล่มมีเพียงร้อยละ 20 และเป็นปัญหาการเสียสะสม เนื่องจากยังไม่ได้ผู้ชนะประมูลการซ่อมเครือข่าย ดังนั้นระบบที่ล่มขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่า จะมีการซ่อมระบบในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน   นอกจากนี้ตน เห็นว่าระบบยูนิเน็ตมีการดำเนินการมานานแล้วถึง 20 ปี ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานคณะทำ งานแก้ไขปัญหาระบบยูนิเน็ตทั้งประเทศ เพราะขณะนี้เท่าที่ทราบการวางระบบยูนิเน็ตมีความซับซ้อนส่งผลให้เมื่อเกิดระบบล่มเพียงจุดเดียว แต่ก็เกิดความเสียหายจำนวนมากและกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้ง สาเหตุที่ระบบเสียมาจากของมีคม และหนูแทะสายอินเทอร์ เน็ต
          "จากนี้เราต้องมีการวิเคราะห์ระบบยูนิเน็ตอย่างจริงจังแล้ว ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ยัง ใช้งานได้และไม่ได้บ้าง ดังนั้น นายสุชัชวีร์จะต้องทำหน้าที่ ผลึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มมหา วิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อวาง แผนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในอนาคต 5.0 จะเป็นอย่างไร เพราะโลกทุกวันนี้ทำ ให้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตสมัยอดีตและปัจจุบันก็คงจะต้องมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้คาดว่าการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในอนาคตจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ ส่วนการตรวจสอบการเขียนข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ล็อกคุณสมบัติบริษัท เข้ารับการประมูลนั้น ได้รับรายงานว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า" รมว.ศธ. กล่าว.