DTACผนึก4กระทรวง ประกาศความสำเร็จ สร้างครูดิจิทัลล้านคน

 DTAC ผนึก 4 กระทรวงดิจิทัลฯ-ศึกษา-เกษตรฯ-พาณิชย์ ประกาศความสำเร็จสร้างครูดิจิทัล 1 ล้านคน ดันร้านค้าชุมชนสู่ออนไลน์กว่า 340,000 ราย พร้อมขยายโมเดล “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ”
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล (Digital literacy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญเพื่อให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
          โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ร่วมมือกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการส่งเสริมให้เกิด “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ” ซึ่งเป็นโมเดลสังคมดิจิทัลในระดับชุมชน ที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มรายได้ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต
          สำหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับที่เกิดขึ้นระหว่าง DTAC และ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลิตครูดิจิทัลแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย และผลักดันร้านค้าชุมชนสู่ออนไลน์แล้วกว่า 340,000 ราย
          ดังนั้นการขยายโมเดล “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ” จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างแนบแน่น โดยในปี 2562 จากครูดิจิทัล 1 ล้านคน ถ้าแต่ละรายสอนต่อไปอีก 4 คน ก็จะได้ครูดิจิทัลเพิ่มมาเป็น 4 ล้านคน
          นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทางด้านการเข้าถึง (Accessibility) ในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมจีเอสเอ็มระบุว่า ปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง 62% ของจำนวนประชากร และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากนโยบายเน็ตประชารัฐของรัฐบาล
          ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดระหว่างดีแทค และ 4 กระทรวงหลัก ในการขยายโมเดล “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ” จะช่วยทำให้การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีแผนขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายออนไลน์ และต่อยอดการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
          ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ 4 กระทรวง จัดงาน “ดีมา Get ดี Market” ซึ่งรวบรวมร้านค้าออนไลน์ต้นแบบจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 40 รายมาจัดแสดงออกบูธ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเรียนรู้ พัฒนาและต่อยอด ขยาย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 2561 ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.