รัฐบาลเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ ให้คนพื้นที่ชายขอบใช้เน็ตฟรี3ปี

 รัฐบาลเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ “ผู้มีรายได้น้อย” ในพื้นที่โครงการเน็ตชายขอบใช้เน็ตฟรี 3 ปี โดย กสทช.สนับสนุนค่าใช้จ่าย 200 บาท/เดือน เปิดโครงการ 25 ธ.ค. 2561 เริ่มบริการ 1 พ.ค. 2562 จ่อเซ็นสัญญาเน็ตโซนซีกลางเดือน ม.ค. 2562
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี ซึ่งจะเปิดโครงการดังกล่าวในวันที่ 25 ธ.ค. 2561
          โดย กสทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือโครงการเน็ตชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน ให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี 200 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี
          ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ชายขอบที่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีรายน้อยของกระทรวงการคลัง กสทช.คาดว่าจะมีกว่า 600,000 ครัวเรือน หรือประมาณ 1.8 ล้านราย จะได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรัฐบาล โดย กสทช.เตรียมส่งหนังสือถึงประชาชนกลุ่มดังกล่าวในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562 เพื่อให้มาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 พ.ค. 2562
          ส่วนโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) หรือโครงการ NET ห่างไกล Zone C จำนวน 15,723 หมู่บ้านนั้น หลังจาก กสทช.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่ม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562 เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์เข้ามา 1 ราย ในสัญญากลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,248 ล้านบาท
          “สำนักงาน กสทช.เตรียมส่งหนังสือตอบไปยังบริษัทที่อุทธรณ์เข้ามาว่า อุทธรณ์ดังกล่าวตกแน่นอน เพราะบริษัทดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติทั่วไปตั้งแต่แรก ในเรื่องที่ทำแบงก์การันตีปลอม ดังนั้นคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ประมาณช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562” นายฐากร กล่าว
          ขณะที่อีก 1 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 จำนวน 1,851 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,325 ล้านบาท ที่ล่าช้า คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ในวันที่ 21 ธ.ค. 2561 หรือช้าสุดในวันที่ 24 ธ.ค. 2561 จากนั้นจะสามารถลงนามในสัญญาได้ช้ากว่า 7 กลุ่มแรก เพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โดยรวมไม่กระทบต่อกรอบเวลาการทำงานของโครงการ โดยจะสามารถมีจุดบริการ Wi-Fi หมู่บ้าน ได้ภายในเดือน มี.ค. 2562
          สำหรับรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 7 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 จำนวน 2,289 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,324.56 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 1,950 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมระหว่างบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,658 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,248 ล้านบาท กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 2,099 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,609.50 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 จำนวน 1,921 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ กิจการค้าร่วมไอเทล และสกาย ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมระหว่าง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL และ SKY เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,196 ล้านบาท กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 จำนวน 1,917 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,504.33 ล้านบาท และกลุ่มที่ 8 ภาคใต้ จำนวน 1,581 หมู่บ้าน ผู้ชนะ ได้แก่ ITEL เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,460 ล้านบาท