ทำแอพฯ"กทม.Connect"โหลดได้15ม.ค.62

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น "กทม. Connect" โดยมีผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำนักและสำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้อง Theater ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร
          รองปลัดกทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีผู้คนอยู่อาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพ และเดินทางมาท่องเที่ยว มากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งมีความต้องการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเชื่อถือได้เช่นเดียวกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่ในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ชาวเมืองตามแนวคิด "SMART CITY" ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว ซึ่งจากการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนแอพพลิเคชั่นของประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องการให้มีแอพพลิเคชั่นบนโทรศัทพ์มือถือที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับคนกรุงเทพฯ ในแอพฯเดียว โดยเฉพาะต้องการ รับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่นตามรายพื้นที่ เช่น พื้นที่น้ำท่วมขัง ไฟฟ้าดับ น้ำไม่ไหล อุบัติเหตุบนท้องถนน แจ้งทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง หรือข้อมูลตามความสนใจข่าวสาร การให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร/สินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมเทศกาล ต่างๆ โดยอยากได้แอพฯที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ไม่เปลืองเนื้อที่ บนโทรศัพท์มาก ที่สำคัญคือต้องอัพเดทแบบเรียลไทม์
          ผลสำรวจสอดคล้องกับนโยบายของ กทม. ในการจัดหาบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้โดยสะดวก โดยร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ภายใต้ชื่อแอพพลิเคชั่น "กทม. Connect" ซึ่งได้มีพิธี ลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยร่วมกันจัดทำแอพพลิเคชั่น "กทม. Connect" พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครื่องมือในการสื่อสารสำหรับกรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข่าวสารไปยังประชาชนที่อยู่อาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ตลอดจน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และบริการ ที่เป็นประโยชน์จากกทม. และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดตัวแอพฯ ให้ดาวน์โหลดเป็นของขวัญปีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป