"กสท"กำไร11เดือน1.3หมื่นล้าน

จ่อประมูลดึงเอกชนร่วมผุดดิจิทัลพาร์ค
          พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยผลประกอบการ CAT 10 เดือน ในปี 2561 นี้ว่าบริษัท สามารถทำกำไรสุทธิได้ 13,675 ล้านบาท โดยมีรายได้ 58,713 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 45,038 ล้านบาท
          โดยในปีหน้า CAT กำหนดทิศทางในการสร้างธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัลให้มีความชัดเจน ยิ่งขึ้น โดยในส่วนโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยี ของไทยในอนาคต ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ในการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และประเทศไทย ได้ผ่านขั้นตอนจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของ ภาคประชาชน (Public Hearing) และการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ตามกระบวนการดำเนินงาน PPP (Public Private Partnership) เป็นที่เรียบร้อย โดยเตรียมเปิดจำหน่ายเอกสาร TOR และกำหนดคัดเลือกเอกชนร่วมทุนได้ในต้นปีหน้า
          ขณะที่ความคืบหน้าในการควบรวมกิจการระหว่าง CAT กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)หรือ TOT นั้น คณะทำงานควบรวมกิจการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและสหภาพของทั้งสองหน่วยงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการควบรวมที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่จะเกิดขึ้นโดยนำขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของทั้งสององค์กรมาหลอมรวมกัน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี
          ทั้งนี้หากแต่ละคณะให้ความเห็นชอบแนวทางตามที่คณะทำงานฯ เสนอและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ควบรวมกิจการ CAT และ TOT จึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ส่วนในปีหน้ารูปแบบบริการของ CAT จากที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลหรือโครงข่ายพื้นฐานเป็นหลัก จะเพิ่มบริการอัจฉริยะต่างๆ คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ บิ๊กดาต้า การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า และการดูแลความปลอดภัยไอที ซึ่ง CAT ได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้เพื่อรองรับให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาครัฐทุกหน่วยงาน สนับสนุน ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ