กสทช.ลุย"เนตประชารัฐ"เฟส2

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โซนซี) จำนวน 15,732 หมู่บ้าน หรือเนตประชารัฐเฟส 2 ว่า ขณะนี้กสทช.ได้ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูล 7 สัญญา ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับกรม บัญชีกลางแล้ว หากไม่มีการอุทธรณ์ ก็จะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561 นี้
          สำหรับรายชื่อผู้ชนะการประมูล จำนวน 7 สัญญา จากทั้งหมด 8 สัญญา โดยสัญญากลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 จำนวน 2,289 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,324.56 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 1,950 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY และ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,658 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,248 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 2,099 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,609.50 ล้าน
          กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 จำนวน 1,921 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ กิจการค้าร่วมไอเทล และสกาย ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมระหว่าง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL และ SKY โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,196 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 จำนวน 1,917 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือ TRUE โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,504.33 ล้านบาท
          กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ จำนวน 1,581 หมู่บ้าน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ ITEL โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,460 ล้านบาท