กสทช.เร่งสรุปเกณฑ์คืนคลื่น700 จ่อประมูลกลางปีหน้า นำเงินอุ้มทีวีดิจิทัล

กสทช.เร่งสรุปหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่น 700 MHz ให้เสร็จภายใน ก.พ.-มี.ค.62 นำกลับมาเปิดประมูลในช่วงไตรมาส 2-3/62 เพื่อนำไปใช้ในกิจการโทรคมฯ ได้ช่วงต้นปี 63 นำเงินที่ได้จากประมูลช่วยเหลือทีวีดิจิทัล
          พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถี่และเยียวยาคลื่นความถี่ 700 MHz เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นและเยียวยาคลื่นความถี่ 700 MHz ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) และผู้ประกอบการโทรคมนาคม มารับฟังความคิดเห็น
          โดยกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ 700 MHz จนสิ้นสุดใบอนุญาตปี 2572 ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยการนำเงินส่วนหนึ่งจากการประมูลส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) จำนวนเท่ากับที่ กสทช.ได้เคยนำเงินจากการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ดิจิทัลส่งเป็นรายได้ของรัฐ
          ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการ MUX ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ เสนอให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคตามแผนคลื่นความถี่ใหม่ที่ กสทช.ปรับปรุง รวมถึงการชดใช้ค่าเสียโอกาสให้แก่บางรายที่ได้รับผลกระทบในการให้บริการด้วย
          ขณะที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนำคลื่นความถี่ 700 MHz มาใช้งาน เสนอให้การประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz คำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการประมูล และระยะเวลาการจ่ายงวดเงินการประมูลที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระจนเกินไป เนื่องจากถ้าผู้ประกอบกิจการนำเงินส่วนใหญ่มาจ่ายค่าประมูล ก็จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะลงทุน ส่งผลให้การให้บริการ 5G ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลักดันแนวนโยบาย Thailand 4.0 ได้รับผลกระทบไปด้วย
          ทั้งนี้ หลังจากได้ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะกำหนดหลักการเรียกคืนคลื่นและเยียวยาคลื่นความถี่ 700 MHz ในระดับอนุกรรมการฯ เพื่อนำเสนอต่อ กสทช. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการยกร่างฯ ต่อไป
          “คาดว่าจะสามารถกำหนดหลักการเรียกคืนคลื่นและเยียวยาคลื่นความถี่ 700 MHz ได้ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2562 และจะนำคลื่นดังกล่าวมาเปิดประมูลคลื่น 700 MHz ได้ในช่วงไตรมาส 2-3/2562 จากนั้นจะนำคลื่นดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมได้ในช่วงต้นปี 2563 ขณะที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะย้ายไปอยู่คลื่น 470 MHz แทน” พ.อ.นที กล่าว
          สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะเป็นเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ส่งกองทุนฯ จากนั้นจึงนำมาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการฯ ต่อไป โดยเบื้องต้นจะเป็นการสนับสนุนค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลส่วนที่เหลือ ซึ่งวงเงินโดยรวมประมาณ 12,000 ล้านบาท
          นอกจากนี้ สนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในส่วนของค่าภาระอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศ Must Carry ตลอดอายุใบอนุญาตฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (MUX) เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัล ตลอดอายุใบอนุญาตฯ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสำรวจความนิยม (Rating) ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลที่ออกอากาศผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
          พ.อ.นที กล่าวว่า กรณีช่อง 7 และ ช่อง Workpoint ที่จ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลไปแล้วสามารถมาเบิกคืนได้ ส่วนการสนับสนุนค่าเช่า MUX นั้น ผู้ประกอบการได้เสนอขอให้ช่วยจ่ายเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม กสทช.ยังไม่ได้มีข้อสรุปแต่อย่างใด ขณะเดียวกันยังต้องดูจำนวนเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz อีกด้วยว่าจะสามารถช่วยจ่ายเต็มจำนวน และช่วยตลอดอายุใบอนุญาตฯ ได้หรือไม่