"เจน B-Z"เสี่ยงภัยไซเบอร์คุกคาม

การป้องกันภัยคุกคามและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคดิจิทัล  แม้ว่ารัฐบาลกำลังยกร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในส่วนของบุคคลผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการถูกแฮกหรือโจมตีทางไซเบอร์ได้ง่ายๆ เช่นขยันอัพเดตซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นหรือระบบปฏิบัติการ, ตั้งพาสเวิร์ดให้คาดเดายากและใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนขึ้นไป และไม่คลิกลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดไวรัส มัลแวร์หรือโดนล้วงข้อมูล
          ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA)  ชี้ชัดว่า คนไทยเสี่ยงสูงที่จะถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์(เจน B) ซึ่งไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มักจะละเลยพฤติกรรมที่ช่วยปกป้องตัวเองเช่นไม่ลบประวัติการใช้งาน ไม่ logout หลังใช้งาน เช่นเดียวกับกลุ่มเจน Z ก็เสี่ยงสูงจากการ"แชร์"ทุกเรื่องราวในชีวิต
          ทั้งยังพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิกเฉยที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างอย่างละเอียด โดยให้เหตุผลหลักๆ ว่า ข้อมูลยาวเกินไป ใช้ภาษากฎหมายจึงเข้าใจยากและคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ ทั้งๆที่ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันและทำให้เกิด Cyber Attract คือ "ตัวเราเอง" เท่านั้น