กสทช.ประมูลคลื่น700 5หมื่นล.อุ้ม"ทีวีดิจิทัล"

กรุงเทพธุรกิจ กสทช.แจงนโยบาย ปีหน้า มุ่งช่วยเหลือทีวีดิจิทัลเต็มรูปแบบ รับประเมินอุตสาหกรรมผิดพลาด  หลัง "ดิจิทัล ดิสรัปชั่น"รุนแรง ชูคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ของทีวีดิจิทัลโยกประมูลโทรคมฯทำ 5จี ประมูล ก.พ.ปีหน้า เคาะราคาเริ่มต้น 10 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบอนุญาตอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้าน คาดได้เงินมาอุ้มทีวีดิจิทัลราว 5 หมื่นล้าน เชื่อแก้ปัญหาระยะยาว
          สถานการณ์อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ยังคงยากลำบาก จากจำนวนช่องที่มี จำนวนมาก เมื่อเทียบกับเม็ดเงินโฆษณา ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ออกมา ยอมรับผ่านการแถลงทิศทางดำเนินงาน ในปี 2562 ว่า ประเมินสถานการณ์ อุตสาหกรรมในขณะนั้นไม่ตรงกับ การสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นำมาสู่ การหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ทีวีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการ แจ้งเกิด 5 จี เคลื่อนเศรษฐกิจไทย ยุค 4.0
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากปัญหาของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการประมูลทีวีดิจิทัลเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งยอมรับว่าการประเมินสภาพอุตสาหกรรมในขณะนั้น ไม่ตรงกับสภาพการแข่งขัน ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับเกิดเทคโนโลยี ดิสรัปชั่นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และ การใช้งานบริการโซเชียลมีเดีย และการ แพร่ภาพกระจายเสียง ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือไม่ใช่เครือข่ายกระจายเสียง (โอเวอร์ เดอะ ท๊อปหรือโอทีที) ทำให้ ผู้ประกอบการหลายช่องไม่สามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้
          ร่าย4แนวทางสางปัญหา
          ดังนั้น ในแผนงานปี 2562 สำนักงาน กสทช.จะหาวิถีแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลในระยะยาว ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1.เร่งรัดปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับปรุงคลื่นความถี่ดังกล่าว ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิทัล และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างเป็นธรรม 2.สนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการ ทีวีดิจิทัลในส่วนของค่าภาระอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศ Must Carry จนถึงปี 2565
          3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ ดิจิทัล(MUX) เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัล 50% ของค่าเช่าโครงข่ายจนถึงปี 2565 ,4. สนับสนุนให้มีการสำรวจความนิยม(เรทติ้ง) ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลที่ออกอากาศผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถนำเอาข้อมูลการสำรวจความนิยมรายการดังกล่าวไปใช้อ้างอิงเพื่อหารายได้ได้อย่างเป็นธรรม
          ประมูลคลื่น 700 ก.พ.ปีหน้า
          ดังนั้น ในเดือนก.พ.ปีหน้า กสทช. จะจัดประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และสลับคลื่น 470 เมกะเฮิรตซ์มาให้กับผู้ประกอบการ ทีวีดิจิทัลใช้แทน โดยคลื่นความถี่ย่าน 700 ดังกล่าว ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะแบ่งความถี่ออกเป็น 3 ใบอนุญาตคือ 10 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบ 15 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบ และ 20 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบ ซึ่งจากการประเมินราคาคลื่น 700 นั้น พบว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 14,000 ล้านบาทต่อ 10 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งหากประมูลคลื่นได้หมดก็เข้ามา 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่งก็จะสามารถนำมา ช่วยเหลือทีวีดิจิทัลได้
          เดินหน้าแจ้งเกิด"5จี"ปี63
          ในแผนงานของกสทช.ในการจะ ขับเคลื่อน 5จีให้เกิดได้ในปี 2563 กสทช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband) ในการต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ประมูลคลื่นความถี่ย่าน  700 เมกะเฮิรตซ์พ่วงกับ 2600 เมกะเฮิรตซ์, 3500 เมกะเฮิรตซ์พ่วงกับ 26 กิกะเฮิรตซ์ หรือ 28 กิกะเฮิรตซ์
          แต่ในส่วนของคลื่น 700 นั้นอาจจะไม่พ่วงกับคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ตามที่ระบุข้างต้น เนื่องจากคลื่น 2600 ยังอยู่ที่การครอบครองของบมจ.อสมท จำนวน 140 เมกะเฮิรตซ์จึงจะต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ก่อน ดังนั้น คลื่น 700 ที่จะประมูลในเดือนก.พ.ปี 2562 จะพ่วงกับคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่คงเหลืออยู่ 35 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งก็จะมีการประมูลโดยพ่วงกันไป
          "ผมมองว่าทีวียังเป็นสื่อที่สำคัญกับประชาชน มีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ การเยียวยาทีวีดิจิทัล กสทช. มองว่า มีช่องทางช่วยเหลือในส่วนที่ทีวีดิจิทัลยังต้องชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตส่วน ที่เหลืออีก 30% มูลค่าประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหากผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ออกมา ต้องพิจารณาว่า สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไม่ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาต ส่วนที่เหลือได้หรือไม่ โดยนำเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน700 เมกะเฮิรตซ์มาช่วยเหลือ ทั้งนี้แนวทางการช่วยเหลือทีวีดิจิทัลตามที่ กสทช. เสนอไป เชื่อว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ผมไม่อยากให้มีการปิดกิจการหรือเอา คนออก เพราะมันจะกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม"นายฐากร กล่าว
          กสทช.เร่งจัดตั้งศูนย์ทดลอง 5 จี
          ในส่วนของภาคโทรคมนาคมนั้น แผนงานในปี 2562 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดลอง ทดสอบ 5จี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ ตามประกาศซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามประกาศดังกล่าว และจะตั้งคณะทำงานดำเนินการตามประกาศดังกล่าวตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561
          หนุน "5จี" เกิดโดยเร็ว
          นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5จีเร็วที่สุด โดยจะดำเนินการดังนี้ 1. ทบทวนการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ (Set Zero โทรคมนาคม) ที่สะท้อนความต้องการคลื่นความถี่ที่สมเหตุสมผล เหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2. ทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ (Term of payment) ของคลื่นที่ประมูลไปแล้ว และที่จะนำมาประมูลใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสำหรับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโครงข่ายและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
          3.ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประมูลคลื่นความถี่ที่จะใช้งานคลื่นความถี่ 5จี ใหม่เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุค 5จี โดยแบ่งวิธีการอนุญาตเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ (Nation Wide) และใบอนุญาตแบบที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด (Specific Area) เช่น ในเขตพื้นที่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุค 5 จี