ดีอีเร่งพัฒนาศูนย์กลางทดสอบ 5G ในอีอีซี

ก.ดีอี หารือบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก พัฒนา 5G TestBed ในพื้นที่ อีอีซีเชื่อเป็นพื้นที่แห่งแรก ๆ ของประเทศ ไทยที่ใช้งาน 5จี
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กระทรวงฯ มีนโยบายส่งเสริมและเร่งรัดการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศ ไทย โดยระยะแรกมีแผนการจัดตั้ง 5G TestBed ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม เป็นต้น เพื่อยกระดับประเทศ ไทยให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัล บนเทคโน โลยี 5จี โดยจะเป็น 5G TestBed ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
          สำหรับ 5G TestBed จะจัดตั้งที่มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะเป็นศูนย์กลางการทดสอบเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย โดยมีแผนการทำการทดสอบภาคสนาม (5G Field Trials) แล้ว โดยการทดสอบการใช้ประโยชน์ 5G (5G Use Cases) อาทิ Tele Medicine, Smart Manufacturing, Smart Bus ตลอดจน Autonomous Vehicle เป็นต้น ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 3 รายใหญ่ของโลก ได้แก่ อีริคสัน หัวเว่ย และโนเกีย รวมทั้ง Dassault ประเทศฝรั่งเศส ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมและการออกแบบด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ สนใจเข้าเยี่ยมชมพื้นที่จริงที่จะใช้เป็น Test Lab พร้อมทำความตกลงว่าจะมีความร่วมมืออย่างไร เพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และต่อไปจะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย
          "ต่างชาติที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 5G สนใจเข้าร่วมพัฒนาระบบกับเรา เพราะเรามีนโยบายเศรษฐกิจที่แหลมคม มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นตัวดึงดูดการลง ทุน เขาจะได้ประโยชน์ในแง่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยมีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก็เปิดกว้างเชิญชวนสถาบันการศึกษาอื่นเข้ามาร่วมทำการทดสอบด้วย โดยอีอีซี จะเป็นพื้นที่แห่งแรก ๆ ของประเทศไทยในการใช้งาน 5G".
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--