กสทช.เปิดแอปเน็ตแคร์แก้เด็กติดจอ

 นายก่อกิจด่านชัยวิจิตรรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า กสทช.ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาแอปพลิเคชัน "NetCare "เพื่อดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน
          ทั้งนี้แอปดังกล่าวจะมีฟังก์ชันกำหนดระยะเวลาการใช้งานโดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวันเช่นวันจันทร์ศุกร์ใช้ได้ 2 ชั่วโมงต่อวันวันหยุดหรือเสาร์-อาทิตย์ใช้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวันรวมถึงการพักการใช้งานบางแอปพลิเคชันเช่นต้องการปิดยูทูบแต่เปิดเว็บไซต์หรือกูเกิลเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้นอกจากนี้ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อกดใช้งานแอปพลิเคชันจะทำการโทร.หาผู้ปกครอง
          ทันทีพร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย
          "ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารใช้งานสื่อออนไลน์ดูหนัง หรือเล่นเกมต่างๆ มีความสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจนกลายมา เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากเกินพอดีกลายเป็นการเสพติดการใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนทุกวันนี้มักเห็นเด็กๆนั่งก้มหน้ามองจอมือถือจนเกิดภาวะเด็กติดจอส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเองไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีสังคม ไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนอาจถึงขั้นกลายเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมขึ้นมาได้".