กสทช.ดันระบบ5Gเกิดปี"63 ชงบอร์ด22 พย.ปูทาง"ทรู-เอไอเอส"ทดสอบ

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายในงานสัมมนา "5จี จุดเปลี่ยน Landscape เศรษฐกิจ-การเมืองไทย" ว่า กสทช. ให้ความสำคัญกับการผลักดันระบบ 5G ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ผ่านการจัดสรรคลื่นความถี่ในอดีต ตลอดจนการจัดสรรคลื่นความถี่ต่อเนื่องในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 2600  MHz 3500 MHz และ 28000 MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ใช้ในระบบ 5จี ทั้งสิ้น
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวปาฐกถาเรื่องมุมมองขององค์กรกำกับดูแลต่อเทคโนโลยี 5G ในงาน 5G จุดเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจกิจและการเมืองไทย ว่า หลังปี 2563 เมื่อ 5G เข้ามามีบทบาทแล้ว จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยโครงสร้างภาคการผลิตเมื่อปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เนตออฟติง (ไอโอที) เข้ามามีบทบาทจะทำให้หุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
          ขณะที่ ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจะถูกลดบทบาท และค่อยๆ หายไป ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่ เช่น การปล่อยสินเชื่อจะทำผ่านแพลตฟอร์มโดยเจ้าของเงินสามารถปล่อยสินเชื่อตรงไปยังผู้ขอสินเชื่อ
          ทั้งนี้ 5G จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้งที่เคยทำผ่านหัวคะแนน ไม่ต้องผ่านหัวคะแนนเพราะผู้สมัครสามารถติดต่อกับประชาชนโดยตรง การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการหาเสียงจะเข้ามาแทนการเปิดเวทีปราศรัยในอดีต
          "กสทช.หวังว่า 5G จะเกิดขึ้นตามกำหนดในปี 2563 จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และรัฐบาล โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ประชุมกรรมการ กสทช.จะให้ความเห็นชอบให้ เอไอเอส กับ ทรูนำอุปกรณ์ 5G เข้ามาทดสอบ" นายฐากร กล่าว