กสทฯบุกตลาดไอโอทีดัน"สมาร์ทซิตี้"

กรุงเทพธุรกิจ กสทฯ เดินหน้าเปิดบริการ อัจฉริยะลอร่าแวนใน 26 จังหวัด พร้อมเร่ง ขยายโครงข่ายทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 มีโซลูชั่นให้เลือกใช้งานที่ หลากหลายมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และ ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจยั่งยืน
          นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มขาย และผลิตภัณฑ์ สื่อสารไร้สาย บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่าบริษัทได้เร่งขยายโครงข่ายไร้สาย ลอร่าแวนอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมผลักดัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ที่มี ประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยขณะนี้โครงข่ายลอร่าแวน เปิดใช้งานแล้วใน 26 จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ  นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ น่าน นครราชสีมา และ มหาสารคาม นอกจากขยายโครงข่ายลอร่าแวน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งครบ ทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562
          ทั้งนี้ กสทฯยังได้เปิดให้บริการลอร่า แวน บาย แคทเป็นบริการสมาร์ท โซลูชั่น ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะรูปแบบต่างๆ ให้ลูกค้า ได้เลือกใช้อย่างหลากหลายอาทิระบบติดตาม บุคคลหรืออุปกรณ์โคมไฟถนนอัจฉริยะ ระบบการวัดค่าอัจฉริยะมิเตอร์อัจฉริยะ ที่จอดรถอัจฉริยะทั้งนี้ในการรุกตลาดช่วงแรก จะเจาะกลุ่มภาครัฐ เนื่องจากมีนโยบาย ชัดเจนในการดำเนินงานตามนโยบาย ไทยแลนด์4.0 ส่วนเอกชนจะเป็นกลุ่ม ลูกค้าเดิมของกสทฯ และขยายไปสู่กลุ่ม ลูกค้าใหม่
          เขา เสริมว่า การรุกตลาดในปีที่ผ่านมา กสทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รู้จักโครงข่ายลอร่าแวน รวมถึง จับมือกับสถาบันการศึกษาองค์กร สมาคม วิชาชีพที่ต้องการพัฒนาการใช้งานไอโอที เพื่อนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ไอโอทีต่างๆ โดยใช้จุดเด่นของลอร่าแวนที่เหมาะกับ การใช้งานไอโอที เนื่องจากเป็นเครือข่าย สื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ มีอัตรา การใช้พลังงานต่ำในการส่งข้อมูลมีโซลูชั่น ที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานด้าน สมาร์ทซิตี้ของทุกจังหวัด รวมทั้งการใช้งาน ในภาคส่วนอื่นๆเช่น ภาคการเกษตร และ ภาคอุตสาหกรรม
          อย่างไรก็ดี มีหลายโครงการที่ประสบ ความสำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการ ฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอโอทีต่างๆ เพื่อควบคุม อุณหภูมิและความชื้นโครงการจัดสร้าง เครือข่ายสถานีตรวจวัดอากาศ จ.น่าน โดยตั้ง สถานีตรวจวัดอากาศกระจายไปในทุกตำบล และรายงานผลข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์ ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย