ชงบอร์ด"กสทช."เรียกคืนคลื่นเปิดประมูลรอบใหม่ต้นปี62

กรุงเทพธุรกิจ อนุฯกลั่นกรองโทรคมนาคมกสทช. ผ่านร่างหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่น ชงบอร์ดกสทช.ไฟเขียว 20 พ.ย.นี้ เตรียมดันประมูลคลื่นรอบใหม่ต้นปีหน้า เริ่มตั้งแต่คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เล็งเปิดประมูลต่อ 7 ใบ ใบละ 5 เมกที่ขายไม่หมดจากที่ผ่านมา แย้มแนวคิดเปลี่ยนวิธีประมูลคลื่นจัดประมูลใช้เฉพาะกิจการ
          โรดแมพการจัดสรรคลื่นความถี่ จากกสทช.ในปี 2562 เริ่มจะมีความชัดเจนแล้ว หลังจากที่คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเตรียมสรุปและส่งเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดในวันที่ 20 พ.ย.นี้ โดยการเรียกคืนคลื่นนั้นมีหลายปัจจัยทั้งใช้คลื่นไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ใช้คลื่นความถี่นั้นแล้ว ซึ่งกสทช.เองก็ต้องการจัดสรรคลื่นรอบใหม่ เพื่อ ติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการเอกชน ของไทยมีความถี่สำหรับเข้าสู่ 5จี
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม วานนี้ (7 พ.ย.) มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยจะ นำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ โดยหลังจาก บอร์ดเห็นชอบแล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          เตรียมจ้างองค์กรฯประเมินมูลค่า
          สำหรับการสู่กระบวนการในการเรียกคืนคลื่นนั้น กสทช.จะทำบทวิเคราะห์ถึง ผลกระทบ และประโยชน์ที่จะได้จากการเรียกคืนคลื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้บอร์ดกสทช.พิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบ แล้วจะจ้างองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่กสทช. กำหนดไว้ในระเบียบให้ทำการศึกษา เพื่อ ประเมินมูลค่าคลื่นที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อ คณะทำงานในการเรียกคืนคลื่น ที่จะประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นผู้กำหนดอัตราค่าเยียวยา เมื่อต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ก่อนจะเสนอให้บอร์ดพิจารณา
          เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งไปยัง หน่วยงานเจ้าของคลื่นความถี่เพื่อขอทราบความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยนำเทคโนโลยี 5จีมาใช้ เพื่อให้ทัดเทียมหลายๆ ประเทศ ที่กำลังจะสู่ 5จีเพื่อนำมาให้บริการอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที)
          คาดประมูลรอบใหม่มี.ค.-เม.ย.62
          เลขาธิการกสทช.คาดว่า การประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. 2562 โดยในเบื้องต้นกสทช.จะนำคลื่นย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวนที่เหลืออยู่ 7 ใบอนุญาตๆละ 5 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 35 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งน่าจะประมูลได้ในช่วงปลายเดือนมี.ค.หรือกลางเดือนก.พ.อย่างเร็ว โดยประเด็นที่จัดสรรคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นแรกคือ เป็นคลื่นที่ยังจัดสรรไปไม่หมดเมื่อครั้งที่ผ่านมา หลังจากประมูลไป 9 ใบอนุญาตและมีเอกชนเข้าประมูลไปเพียง 2 ใบอนุญาต
          จากนั้นต่อมาคือคลื่นย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ 3400 -3500 เมกะเฮิรตซ์ 26- 28 กิกะเฮิรตซ์ มาประมูลสิ่งที่กสทช. ยังเป็นห่วงการเกิดของเทคโนโลยี 5จีเอกชนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนและลงทุน ถ้าไม่มี เงินลงทุน 5จีก็จะไม่เกิด และจะทำให้ประเทศขาดโอกาสในการนำเทคโนโลยีไปพัฒนา
          ดังนั้น ก่อนการประมูลเกิดขึ้นกสทช.จะทบทวนหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่รวมถึงมูลค่าคลื่นให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยอาจจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ ในส่วนของการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะมีการขยายเวลาออกไปให้มากขึ้น รวมถึงการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
          นอกจากนี้กสทช.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใช้งานเฉพาะในภาพอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการประมูลคลื่นจากเดิมผู้ประมูลคือผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเจ้าของกิจการ โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำไปใช้ในกิจการ
          บรรยายใต้ภาพ
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์