เร่งเปิดบริการ"เน็ตชายขอบ" "กสทช."สำรวจให้สิทธิคนจน

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการเน็ตชายขอบของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนของสัญญาการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส) 5 สัญญา และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โมบาย เซอร์วิส) 5 สัญญา ซึ่งได้ครบกำหนดส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์แล้ว พบว่า 7 ใน 10 สัญญาส่งมอบงานครบ 100% ที่เหลือติดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าพื้นที่ติดตั้งได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม มีพายุ ถนนขาด เกิดความไม่สงบในพื้นที่ เป็นเขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่ติดตั้งไม่ครบ ในส่วนบรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส คือ พื้นที่ภาคเหนือ 2 ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี และในส่วนโมบาย เซอร์วิส ในพื้นที่ภาคเหนือ 1 ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
          นายฐากรกล่าวว่า เมื่อสำนักงาน กสทช.ตรวจรับมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน จะให้ผู้บริการเปิดให้บริการจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงจุดกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ บริการ WiFi ฟรีในโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์บริการ ยูโซ่เน็ต) ในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมการบำรุงรักษา ฟรี 5 ปี ซึ่งเน็ตชายขอบ เปิดให้บริการประชาชน 607,966 ครัวเรือน จำนวน 1,823,898 คน โดยมีบริการแพคเกจอินเตอร์เน็ตความเร็ว 30/10 Mbps ให้บริการในราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน พร้อมสำรวจประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดำเนินโครงการที่มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มนี้เข้ามาใช้บริการ โดย กสทช.สนับสนุนค่าใช้จ่าย 3 ปี วงเงิน 4,683 ล้านบาท
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 5 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--