อนุมัติผลชิงคลื่น900 คงสิทธิ"ทีโอที-แคท"

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 31 ตุลาคม ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือดีทีเอ็น ในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยหลังจากนี้ดีทีเอ็นจะต้องนำเงินมาชำระเงินค่าประมูลคลื่นงวดแรก จำนวน 4,020 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 281.40 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาท ในกรอบเวลา 90 วัน โดยจะครบกำหนดวันที่ 29 มกราคม 2562
          นายฐากรกล่าวว่า พร้อมกันนี้ที่ประชุม กสทช.ยังมีการพิจารณาสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที ที่จะโอนไปยังบริษัทใหม่ ภายหลังการควบรวมกิจการ 2 บริษัท ภายใต้ชื่อบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือเอ็นที เทเลคอม โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดต่อ กฎหมาย ภายหลังจากควบรวมกิจการแล้ว บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ ที่มีอยู่ อาทิ คลื่นความถี่ย่าน 2100, 2300, 470 และ 850 เมกะเฮิรตซ์ ตามผลของกฎหมาย
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ได้มีมติกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของดีแทค ที่อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ดีแทคได้ประสานขอเข้าชำระเงินค่าประมูลคลื่นงวดแรก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 2 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--