"อุตตม"ถกอีอีซี เคาะลงทุน11อุตฯแสนล้าน

  "อุตตม"ถกอีอีซีเคาะลงทุน11อุตฯแสนล.
          ผู้จัดการรายวัน360 - "อุตตม" นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนแผนดำเนินงานอีอีซีวันนี้ (1 พ.ย.) วางเป้าหลัก 6 แผนงานสำคัญทั้งแผนลงทุน11อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ วางเป้าดึงลงทุนระดับแสนล้านบาท รวมกับบีโอไอจะมีการลงทุนในพื้นที่อีอีซี 3 แสนล้านบาทเป็นอย่างต่ำ พร้อมเร่งเครื่องแผนงานวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ EFC พร้อมเร่งรัดการหาพื้นที่เคลียร์ผังเมืองให้เสร็จใน 6 เดือนหวังรองรับการลงทุนเพิ่ม ก่อนชงนายกฯ เคาะ 12 พ.ย.นี้
          ผู้จัดการรายวัน360 - "อุตตม" นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนแผนดำเนินงานอีอีซีวันนี้ (1 พ.ย.) วางเป้าหลัก 6 แผนงานสำคัญทั้งแผนลงทุน 11 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่วางเป้าดึงลงทุนระดับแสนล้านบาท รวมกับบีโอไอจะมีการลงทุนในพื้นที่อีอีซี 3 แสนล้านบาทเป็นอย่างต่ำ พร้อมเร่งเครื่องแผนงานวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ EFC พร้อมเร่งรัดการหาพื้นที่เคลียร์ผังเมืองให้เสร็จใน 6 เดือนหวังรองรับการลงทุนเพิ่ม ก่อนชงนายกฯ เคาะ 12 พ.ย.นี้
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งตั้งอยู่ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Tower เขตบางรัก ว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ที่มีตนเป็นประธานวันนี้ (1 พ.ย.) จะพิจารณาแผนการดำเนินงานของ สกพอ.ในปี 2562 ก่อนนำเสนอให้กับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบในวันที่ 12 พ.ย.ต่อไป
          ทั้งนี้ จากการหารือเบื้องต้นแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี 2562 ประกอบด้วย 1. การกำหนดเป้าหมายการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ในปี 2562 ใน 11 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งจากการหารือเบื้องต้นคาดว่าจะ ก่อให้เกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท โดยทาง สกพอ.จะมีการพิจารณาลงรายละเอียดแต่ละอุตสาหกรรม 2. การกำหนดแผนจัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนหรือโรดโชว์ที่จะเป็นเชิงรุกมากขึ้นซึ่งจะต้องพบปะและเชิญชวนผู้ลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นรายใหญ่ก่อนเพื่อ ก่อให้เกิดการลงทุนแบบกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ตามมา เป็นต้น
          3. แผนการใช้พื้นที่ในอีอีซี ซึ่งตาม พ.ร.บ. อีอีซีได้กำหนดระยะเวลาที่จะมีความชัดเจนถึงพื้นที่ต่างๆ ภายใต้กรอบผังเมืองจะแล้วเสร็จใน 1 ปี อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงพื้นที่การลงทุนล่วงหน้า 4. แผนงานการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีการประสานการดำเนินงานร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าการจัดทำแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
          5. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนด้านเทคโนโลยีรองรับ โดยเฉพาะให้เน้นในเรื่องของการดำเนินการเกษตรแปรรูป ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะการดำเนินโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) ที่ บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเป็นแกนหลักในการทำห้องเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยในบริเวณอีอีซี ฯลฯ ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการต่อยอดสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 6. แผนประชาสัมพันธ์ โครงการอีอีซี ที่มุ่งเน้นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้โครงการถึงการสร้างประโยชน์ต่างๆ ในประเทศที่ให้เข้มข้นมากขึ้น
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาฯ สกพอ. กล่าวว่า แผนลงทุนในพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอโอ) ที่ตั้งไว้ 2 แสนล้านบาทคาดว่าในปี 2562 จะมีการลงทุนในพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท โดย สกพอ.จะกำหนดแผนโรดโชว์เพื่อดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หางโจว ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส เป็นต้น
          "บีโอไอก็จะว่าด้วยการลงทุนปกติ แต่ในส่วนของสำนักงานอีอีซีก็จะเน้นดีลที่ยากๆ  และเป็นอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญ โดยเร็วๆ นี้ก็จะเดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อที่จะโรดโชว์กับ 40 บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับแอร์บัส หลังจากก่อนหน้าเราทำมาแล้วเพื่อดึงมาลงทุนในอุตสาหกรรมการบินรวมถึงที่อังกฤษด้วย" นายคณิศกล่าว.