PLEคว้างานกสทช.2,643ล้าน โครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ จ.นนทบุรี

กสทช.เซ็น MOU กับ PLE ก่อสร้างสำนักงานฯ แห่งใหม่ จ.นนทบุรี มูลค่า 2,643 ล้านบาท พร้อมมีมติรับรองผลประมูลคลื่น 900 MHz หลัง DTN บริษัทลูก DTAC เป็นผู้ชนะประมูล ต้องมาชำระเงินงวดแรกภายใน 90 วัน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กสทช.เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติอนุมัติให้สำนักงาน กสทช.ลงนามในสัญญาก่อสร้างสำนักงาน กสทช.แห่งใหม่ ที่ จ.นนทบุรี กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE ภายใต้กรอบวงเงิน 2,643 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ 2,835.444 ล้านบาท อยู่ 192.444 ล้านบาท
          นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังมีมติเห็นชอบและรับรองผลการประมูลคลื่น 900 MHz ในช่วงความถี่ 890-895/ 935-940 MHz โดยมีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN บริษัทในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เป็นผู้ชนะการประมูล ได้คลื่นความถี่ 1 ชุดคลื่นความถี่ ขนาด 2x5 MHz อายุใบอนุญาต 15 ปี ในราคา 38,064 ล้านบาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 2,664.48 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,728.48 ล้านบาท
          ทั้งนี้ DTN ต้องชำระเงินค่าประมูลคลื่นงวดที่ 1 จำนวน 4,020 ล้านบาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 281.40 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลในส่วนที่เหลือ ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป หรือจะครบกำหนดในวันที่ 29 ม.ค. 2562
          ขณะเดียวกัน ที่ประชุม กสทช.มีมติกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz ของ DTAC ที่อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ณ เวลา 23.59.59 น. ของวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถแจ้งการหยุดให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
          นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ยังได้พิจารณาสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่จะโอนไปยังบริษัทใหม่ที่เป็นบริษัทควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎหมาย
          โดยมติที่ประชุม กสทช.พิจารณาแล้วว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวตามผลของกฎหมาย เป็นการได้ไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทเดิม ตามนัยมาตรา 153 แห่ง พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการดำเนินการและมีผลแห่งการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการตกลงโอนหรือเปลี่ยนมือสิทธิระหว่างกัน ตามนัยของมาตรา 46 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดว่า “ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาต จะโอนให้แก่กันมิได้” แต่อย่างไร ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะมีหนังสือแจ้งตอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น PLE ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ได้ทำราคาเปิดการซื้อขายที่ระดับ 1.20 บาท โดยทำราคาสูงสุดของวันที่ 1.26 บาท ทำราคาต่ำสุดของวันที่ 1.20 บาท และสุดท้ายทำราคาปิดการซื้อขายที่ 1.24 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 4.20% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 29.06 ล้านบาท