3หมื่นร.ร.ได้ค่าเน็ต797ล.ปี"62

 ตามขนาดโรงเรียน1,500-5,000บาท/ด.
          ถก'ดีอี'หาเทคโนโลยีช่วย20ร.ร.ห่างไกล
          นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ ศธ.ตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้รู้ข้อมูลในพื้นที่มากที่สุด มีอำนาจตัดสินใจเลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดต่อนักเรียน และโรงเรียน เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ เลือกใช้อินเตอร์เน็ตได้เอง โดย สพฐ.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
          นพ.โศภณกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนอีกประมาณ 20 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง พื้นที่เกาะที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงในพื้นที่ สามารถใช้ได้เพียงสัญญาณดาวเทียมเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้ส่งรายชื่อโรงเรียนทั้ง 20 แห่ง ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อขอให้ช่วยไปศึกษา และหาวิธีการที่จะให้โรงเรียนกลุ่มนี้มีอินเตอร์เน็ตใช้เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ และคุยกับบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูว่ามีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยหรือไม่
          "ขณะนี้ได้มอบให้คณะทำงานไปติดตาม และสรุปผลการใช้งานอินเตอร์เน็ตช่วงที่ผ่านมา โดยหลักการต้องการรู้ว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือไม่ งบที่จัดสรรให้ไปเพียงพอหรือไม่ จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มหรือไม่ แต่จากที่ผมได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตในหลายโรงเรียน พบว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพราะโรงเรียนเลือกผู้ให้บริการได้เองตามความเหมาะสม และได้รับการดูแลที่ดีจากผู้ให้บริการ ต่างจากแต่ก่อนที่เวลามีปัญหา จะติดต่อประสานงานให้เข้ามาดูแลแก้ไขได้ยาก" นพ.โศภณกล่าว
          นพ.โศภณกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม คาดว่าคณะทำงานจะเร่งสรุปข้อมูลโดยเร็ว เพื่อนำมาวางแผนดำเนินการต่างๆ ในปีงบ 2562 ซึ่งทราบว่า สพฐ.ได้เตรียมงบค่าใช้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนในสังกัดแล้ว
          ด้านนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทร.กำลังเร่งติดตามประเมินผลการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน เบื้องต้นในภาพรวมโรงเรียนพึงพอใจ เพราะสามารถเลือกผู้ให้บริการได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งโรงเรียนจะมีการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตใน 2 ระบบ คือ ระบบหนึ่งใช้สำหรับงานบริหารของโรงเรียน และระบบที่ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ สำหรับปีงบ 2562 สพฐ.ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบ จำนวน 797 ล้านบาท เพื่อใช้จัดสรรให้โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต
          "ทั้งนี้ การจัดสรรจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมบางประเด็น แต่หลักสำคัญคือกรณีที่โรงเรียนใช้งานอินเตอร์เน็ต 2 ระบบข้างต้นนั้น ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน โดยโรงเรียนจะต้องมีระบบ IP Adress หลักไว้ด้วย ยกเว้น 20 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ใช้ดาวเทียม สพฐ.จะเพิ่มให้พิเศษอยู่ที่ 2,900 บาทต่อเดือน" นายสมเกียรติกล่าว
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 16 ต.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--