กสทช.ยืดอก"ยูโซ่เน็ต"โปร่งใส ข้องใจตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลจำนวน  15,732 หมู่บ้าน(โซนซี) หรือโครงการยูโซ่เน็ต ที่จะเปิดประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิดดิ้ง) ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ เป็นการดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การจัดทำทีโออาร์ การประกวดราคา จนกระทั่งส่งมอบงาน รวมถึงติดตามการใช้งานอย่างใกล้ชิด.