ชงบอร์ดอีอีซีเคาะกรอบทีโออาร์

 ก่อนประมูล4โปรเจกท์โครงสร้างพื้นฐาน
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก(กบ.) ครั้งที่ 2/2561 ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ จาก ทั้งหมด 5 โครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)เพื่อนำเสนอต่อกรรมการนโยบายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติหลักการก่อนกำหนดร่างขอบข่ายการประมูล (ทีโออาร์) และจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป
          ทั้ง 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเมืองการบิน ภาคตะวันออก(สนามบินอู่ตะเภา) โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3
          "การออกขอบข่ายทีโออาร์ทั้ง 4 โครงการ เป็นไปตามกำหนดเดิมคือภายในเดือนตุลาคมนี้ทั้งหมดมูลค่าการลงทุนรวม 6.5 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนรัฐร่วมทุนกับเอกชน (พีพีพี) รัฐจะลงทุนเอง 30% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท" นายอุตตมกล่าว
          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรอบการลงทุนของ 4 โครงการดังกล่าว 1.โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก(สนามบิน อู่ตะเภา)กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เปิดดำเนินการปี 2566  2.โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภากำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุนในเดือนธันวาคม 2562 เปิดดำเนินการกลางปี 2565 3.โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เปิดดำเนินการปลายปี 2566  4.โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 กำหนดได้เอกชนผู้ร่วมทุนเดือนมกราคม 2562 เปิดดำเนินการ ต้นปี 2568 ทั้งนี้ 4 โครงการวางกำหนดการเพื่อออกหนังสือชี้ชวนภายในตุลาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
          นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาโครงการแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลระยะเวลา 5 ปี ตามข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 1.79 หมื่นล้านบาท