ทีโอทีโดนค่าปรับ270ล้านบ. เหตุเน็ตชายขอบคืบแค่10%

 แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการ โครงการหมู่บ้านชายขอบ ครั้งที่ 25/2561 โดยที่ประชุมได้รายงานการส่งมอบโครงการของผู้ประกอบการที่ครบกำหนดในวันที่ 28 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบโครงการแล้วกว่า 90% โดยส่วนที่เหลือติดปัญหาการเข้าพื้นที่เนื่องจากเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มี ฝนตกหนัก
          สำหรับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาการติดตั้งอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ 2 สัญญา และสัญญาการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ 1 สัญญา ครอบคลุมพื้นที่ 50% ของโครงการเน็ตชายขอบทั้งหมด ส่งมอบงานเพียง 10% จากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการส่งผลให้มียอดค่าปรับจำนวน 270 ล้านบาท โดยวันที่ 4 ตุลาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการ โครงการหมู่บ้านชายขอบอีกครั้ง เพื่อหารือว่าจะมีมาตรการอย่างไรสำหรับพื้นที่ที่ยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จ และจะเชิญผู้ประกอบการ อาทิ ทรู แคท อินเตอร์ลิ้งค์ เข้ามาหารือในสัปดาห์หน้า