สถิติลุยงานเก็บบิ๊กดาต้าเน็ตประชารัฐ

โพสต์ทูเดย์ - สำนักงานสถิติปิดจ็อบ สำรวจผลการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ พร้อมร่วมมือบิ๊กดาต้ากับหน่วยงานอื่น
          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ โดยร่วมมือกับสำนักงานสถิติจังหวัด จัดอบรมความรู้พื้นฐานการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้กับชาวบ้านของจังหวัดที่อยู่ภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ และเป็นพื้นที่ที่โครงการไทยนิยมยั่งยืนเข้าไม่ถึง เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้แล้วเสร็จไปเมื่อปลายเดือน ก.ย. 2561 หลังจากนี้จะรวบรวมรายงานส่งต่อให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ต่อไป
          "จริงๆ โครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานสถิติฯโดยตรง ซึ่งการดำเนินงานหลักๆ กระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีส่วนในการฝึกอบรมด้านดิจิทัล สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานสถิติฯ จะร่วมกับสถิติจังหวัด จัดอบรมความรู้พื้นฐานในหมู่บ้านที่โครงการหลักยังไม่ได้ทำกิจกรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30-40 ล้านบาท" นายภุชพงค์  กล่าว
          นายภุชพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเก็บข้อมูลประเมินผลโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ที่สำนักงานสถิติฯเป็นผู้รับผิดชอบจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2561 ภายใต้งบประมาณการดำเนินโครงการ 100 ล้านบาท โดยการสำรวจข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯอยู่แล้ว โดยกำลังพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม หรือแคท ในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล ลดการใช้กระดาษและเพิ่มความแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูล
          นอกจากนี้ สสช.ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำของประชาชน 20 ล้านครัวเรือน และ 2 ล้านสถานประกอบการ ในเดือน มี.ค. 2562