"เอไอเอส"ทุ่ม2.5หมื่นล้านลุยคลื่น1800รับเทคโนโลยี5จี

อไอเอส รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จาก กสทช. มีผล 24 ก.ย. 61-15 ก.ย. 76 เตรียมทุ่มงบขยายเครือยข่ายกว่า 2.5 หมื่นล้าน พร้อมเปิดให้บริการ "Super Block" รองรับเทคโนโลยี 5G
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ด้วยราคาประมูล 12,511 ล้านบาท ซึ่งทาง AWN ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 6,255.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 437.885 ล้านบาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 6,693.385 ล้านบาท พร้อมด้วยหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 6,693.385 ล้านบาท มาชำระเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัท จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2576 พร้อมกับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ได้มีการจัดการประมูลไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้คลื่นความย่านนี้คืนกลับมาที่ กสทช. และนำมาจัดสรรใหม่ด้วยการประมูลพร้อมกัน
          ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า หลังจากที่ AWN ได้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ มาเพิ่มจำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ทำให้ปัจจุบัน AWN มีคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ รวมทั้งหมด 20 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการให้บริการ 3G, 4G เพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนในระดับโลว์เอนด์ที่จะสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนในระดับไฮเอนด์
          ที่ผ่านมาเอไอเอสมีคลื่น 2100 เมกกะเฮิรตซ์ จำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ ยังสามารถรองรับลูกค้าได้ 40 ล้านราย โดยในปีนี้เอไอเอสจะลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอีก 2-2.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เอไอเอส จะเปิดให้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz  แบบเต็มประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า "Super Block" เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยี 5G
          ในปีนี้เอไอเอสจะลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอีก 2-2.5 หมื่นล้านบาท