เบญจาจินดาฯสยายปีกลุยบรอดแบนด์เมียนมา

 กรุงเทพธุรกิจ "เอ็มไอเอช" ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ระดับพรีเมียมสำหรับธุรกิจ เปิดตัวอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์บนโครงข่ายสื่อสารระดับ 100 กิกเร็วที่สุดในย่างกุ้ง เติมเต็มธุรกิจยุคดิจิทัล พร้อมลุยบริการไอทีครบวงจร
          นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมา อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ลิมิเต็ด (เอ็มไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเปิดต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจจำนวนมาก และมีศักยภาพในการเติบโต อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเมืองย่างกุ้ง ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ การเงินที่สำคัญของประเทศและเป็นที่ตั้งของบริษัทต่างชาติจำนวนมาก
          รายงาน Internetworldstat ระบุว่า อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรเมียนมา ปี 2560 มีสัดส่วน 33.4% ขณะที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) รายงานว่า อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประจำที่ (ฟิกซ์ บรอดแบนด์) อยู่ที่ 0.76% เท่านั้น และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่นิยมใช้ผ่านโมบายอินเทอร์เน็ตซึ่งยังมีข้อจำกัด ในการใช้งาน  โดยเอ็มไอเอชเล็งเห็นโอกาส ในการเข้ามาช่วยเติมเต็มธุรกิจในย่างกุ้งให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง และเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกได้ โดยนำเอาประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสหกรรมไอซีทีที่กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า 58 ปี ร่วมกับพันธมิตร ชั้นนำที่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านเทคโนโลยี มาให้บริการปรึกษา แนะนำ และบริการอย่างมืออาชีพ
          ด้านนายภาสกร หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไปเอ็มไอเอช กล่าวว่า เอ็มไอเอช เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิพาดสายและดำเนินการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกจากการไฟฟ้าย่างกุ้งตั้งแต่ปี 2017 และ ได้รับ การอนุมัติจาก คณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้งในปี 2561 จึงมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ตั้งอยู่ในย่างกุ้ง
          โครงข่ายสื่อสารหลัก (backbone) ของเอ็มไอเอชพัฒนาบนอุปกรณ์ที่รองรับความเร็วได้สูง 100 Gbps ทำให้เอ็มไอเอชเป็น ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายหลักเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ที่รวดเร็วที่สุดในย่างกุ้ง ครอบคลุม 23 เขต และอาคารสำคัญ โดยโครงข่าย มีความเป็นกลาง เชื่อมต่อกับ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อให้บริการโครงข่ายแบบขายส่ง และร่วมมือกับพันธมิตรดาต้าเซ็นเตอร์เชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์บนโครงข่ายโดยมีจุดเชื่อมต่อที่สิงค์โปร์ ฮ่องกง และไทย สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายออกสู่ทั่วโลกได้ บริการหลักของเอ็มไอเอช ประกอบด้วย บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนไฟเบอร์ออฟติกสำหรับองค์กร สามารถให้บริการได้สูงถึง 10 Gbps ,บริการไอพี-วีพีเอ็น แก่ธุรกิจที่ต้องการความเสถียร และความเป็นส่วนตัวในการ ใช้งาน รวมถึง บริการไอซีทีอื่นๆ เช่น บริการคลาวด์, บริการรับฝากวางเครื่องเซิรฟ์เวอร์ (Co-location) เป็นต้นนาน