ทีโอทีโชว์โครงข่ายโทรคมฯ รองรับบิ๊กดาต้าของประเทศ

 “ทีโอที” โชว์ศักยภาพโครงข่ายพื้นฐานโทรคมฯ ล้ำสมัย ใหญ่สุดของประเทศ รองรับ BIG DATA ของประเทศ ภายใต้แนวคิด “โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที” ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ย. 61 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า TOT ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “TOT : Lively Network โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที” โดยจัดแสดงศักยภาพโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมล้ำสมัยขนาดใหญ่สุดของประเทศ ด้วยโครงข่าย TOT Mobile โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ และโครงข่ายเคเบิลใยแก้วฯ ของ TOT ซึ่งเชื่อมโยงทั่วประเทศ และภูมิภาคทั่วโลก รองรับ BIG Data ของประเทศ ด้วยข้อมูลที่ยิ่งใหญ่มหาศาล
          “ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเพิ่มขึ้น รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ชอบการสื่อสาร การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นบิ๊กดาต้าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศของ TOT อาทิ FIBER OPTIC-MOBILE-SUBMARINE CABLE จะสามารถตอบโจทย์ BIG Data ของประเทศที่จะต่อยอดพัฒนาประเทศทั้งในภาคสังคมสร้างโอกาสต่าง ๆ ให้กับคนทั้งประเทศ ผลักดันไปสู่ประเทศไทย 4.0” นายมนต์ชัย กล่าว
          นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจการค้าไปสู่ยุคดิจิทัล สร้างประสบการณ์บริการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Internet of Things (IoT) และความปลอดภัยของเครือข่าย Cyber Security
          ทั้งนี้ จุดเด่นในการนำเสนอศักยภาพโครงข่ายของ TOT จะจัดแสดงด้วยเทคนิค Table Interactive Touch Screen ซึ่งจะสามารถเข้ามาสืบค้นรายละเอียดของโครงข่ายที่มีความยิ่งใหญ่ และเชื่อมต่อระหว่างกัน ของ TOT ได้ง่ายบนหน้าจอ Touch Screen
          สำหรับภายในบูธ ของ TOT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที : TOT Lively Network เป็นการเชื่อมโยงในการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายคุณภาพของ TOT ที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสังคม ชุมชน และครอบครัว คุณภาพทางการศึกษาที่ทุกคนสามารถหาความรู้ในโลกกว้างผ่านปลายนิ้วได้ด้วยตนเอง การสาธารณสุขที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          ส่วนที่ 2 Hall of Fame เป็นการนำเสนอรางวัลที่ TOT ได้รับจากการดำเนินงานในการให้บริการโครงข่ายในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธ TOT และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟรีตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ย. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี