"พิเชฐ"ชี้ควบรวม แคท-ทีโอที เข้าครม.ก่อนสิ้นปี

รมว.ดีอี ย้ำ ควบรวม แคท-ทีโอที เป็นหน่วยงานเดียวกันลดซ้ำซ้อน สหภาพฯ ไฟเขียว เร่งเคลียร์ข้อกังวลการถือครองคลื่น-ข้อพิพาท คาดดันเข้า ครม. ภายในสิ้นปีนี้
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบข้อเสนอตามที่กระทรวงดีอีเสนอให้ควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) โดย ให้คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ แคท และทีโอที จัดทำรายละเอียดเกี่ยว กับแนวทางในการควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ภายในเดือน พ.ย. 61 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงปลายปี 61
          ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อกังวลในการควบรวมกิจการ 2 ด้าน ได้แก่ 1. ประเด็นการถือครองคลื่นความถี่ โดยเบื้องต้นได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่า การควบรวมกิจการไม่กระทบต่อการถือครองคลื่นความถี่ โดยสามารถออกใบอนุญาตในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีสิทธิในการถือครองเช่นเดิม และ 2. ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และต้องให้ได้ความชัดเจนในเดือน พ.ย. นี้ เพื่อเสนอต่อ คนร. ก่อนเสนอ ครม. ในลำดับต่อไป
          "ทั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารของทั้งแคทและทีโอทีเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ซึ่งการควบรวมกิจการ จะช่วยให้ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนทางธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่าบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ทั้งนี้ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นเหมือนเดิม".