ไฟเขียวควบรวมทีโอที-กสท. แก้ปัญหาองค์กร-เพิ่มแข่งขัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เข้าไว้ด้วยกัน แล้วตั้งเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อช่วยเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขันด้านโทรคมนาคมของประเทศ เพราะในอนาคต เรื่องดังกล่าวจะมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นการควบรวมกิจการของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง จึงมีความจำเป็น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และประเทศจะได้รับประโยชน์ด้วย
          นายสมคิด กล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบแผนการดำเนินงานของบมจ.การบินไทย โดยเฉพาะการพัฒนาสายการบินไทยให้เป็นสายการบินระดับพรีเมียม ส่วนกรณีของแผนการซื้อเครื่องบินใหม่จำนวน 23 ลำ มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ล่าสุดได้มอบหมายให้การบินไทยกลับไปพิจารณารายละเอียดของแผนการจัดซื้ออีกครั้ง เช่น การจัดซื้อเครื่องบินมาครั้งนี้จะใช้ในเส้นทางใดบ้าง มีรุ่นอะไร มีความเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งแผนการสร้างพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งการบินไทยจะต้องไปทำแผนให้ชัดเจน และในวันที่ 20 ก.ย.นี้ จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับทราบแผนการทำงานทั้งหมดของการบินไทยอีกครั้ง
          "การมีฝูงบินใหม่ ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะตอนนี้การบินมีการแข่งขันที่สูงทั้งตัวเครื่องบิน และอาหารต้องดี ซึ่งในสัปดาห์หน้า จะไปที่การบินไทย ให้เขารายงานแผนมาใหัชัดเจนเลยว่าทำอะไรบ้าง ส่วนเรื่องการเงินไม่มีปัญหาเพราะรัฐบาลพร้อมอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว"
          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) กล่าวว่า การควบรวมทีโอที และกสท โทรคมนาคม เป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยกเลิกการจัดตั้งบริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ (เอ็นบีเอ็น) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) ซึ่งเป็นบริษัทลูกตามแผนเดิม ส่วนรายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินั้น จะตั้งคณะทำงานขึ้นมามีปลัดกระทรวงดีอีเป็นประธานเพื่อศึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้นำมาเสนอให้ที่ประชุมคนร.พิจารณาในเดือนพ.ย.นี้
          "มีเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการควบรวมทีโอทีกับกสท คือในเรื่องคดีความ และใบอนุญาตต่าง ๆ ส่วนใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกสทช.และสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยในส่วนของการดำเนินการควบรวมครั้งนี้ได้ทำตามมติบอร์ดของทั้ง 2 บริษัท ที่เห็นชอบมาแล้ว จะมีการตั้งคณะทำงานมาศึกษารายละเอียด"
          ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสคร.กล่าวว่า เรื่องกระบวนการจัดซื้อฝูงบินของบริษัทการบินไทยนั้น ก่อนหน้านี้การบินไทยได้เสนอแผนไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งสศช.ได้ส่งเรื่องกลับมาให้การบินไทยพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้งประธานบอร์ดการบินไทย และกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (ดีดี) คนใหม่ คิดว่าอีกประมาณ 1 เดือน การบินไทยน่าจะเสนอเรื่องกลับไปให้ สศช.พิจารณาเรื่องความจำเป็นในการจัดหาเครื่องบินใหม่
          อย่างไรก็ตามประธานบอร์ดและดีดีการบินไทยคนใหม่ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของการบินไทยในที่ประชุมคนร.รับทราบ สำหรับในส่วนที่การบินไทยต้องปรับปรุงนั้นมีเรื่องสำคัญคือต้นทุน ที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านประสิทธิภาพ แต่ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องราคาน้ำมัน, อัตราแลกเปลี่ยนและอีกส่วนเป็นความด้อยค่าของทรัพย์สินและเครื่องบิน โดยมีแผนจะทำงานร่วมกับบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ในเรื่องน้ำมัน.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 ก.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--