แคท-สามารถลุยตลาดวิทยุสื่อสารดิจิตอล

แคท จับมือกลุ่มสามารถฯ ลุยตลาดวิทยุสื่อสารดิจิตอลทั่วประเทศ มั่นใจกลางปีหน้าขยายโครงข่ายครบ 1,000 สถานีฐานครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้บริการเพิ่มกว่า 2 แสนราย ในปี 62
          นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า แคทอยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้บริการ Digital Trunked Radio System (DTRS) บนคลื่นความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ ล่าสุดได้ร่วมกับ SISC Consortium กลุ่ม บมจ.สามารถ ซึ่งวิทยุสื่อสารในระบบดิจิตอล (DTRS) เป็นระบบสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูง การรับส่งข้อมูลต่าง ๆ จะกำหนดช่องสัญญาณเฉพาะและสามารถเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ให้ความสะดวกในการใช้งานได้แบบ One to Many สามารถจัดกลุ่มสื่อสารทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือเฉพาะบุคคล ซึ่งนอกจากนำมาใช้งานทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังนำมาใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วย
          สำหรับตัวเครื่องวิทยุมีความทนทานสูง บางรุ่นเป็นแบบป้องกันการเกิดประกายไฟเหมาะกับงานภาคสนาม หรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี และยังมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ส่งข้อมูลแยกเฉพาะกลุ่ม มี GPS แจ้งระบุตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องแบบเรียลไทม์ รวมถึงคุณสมบัติ Man Down เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ เป็นต้น ปัจจุบันลูกค้า แคท ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ทั้งรัฐและเอกชน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ขนส่ง หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนามกีฬา (บุรีรัมย์) และการเช่าใช้งาน เป็นต้น หลังจากแคท ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ คาดว่าธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ศูนย์กู้ภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัย จะเข้ามาเป็นลูกค้าแคทเพิ่มขึ้น
          "การร่วมมือกับกลุ่มสามารถฯจะช่วยเร่งการขยายเครือข่ายวิทยุสื่อสารระบบ DTRS โดยติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายเดิมที่มีอยู่แล้วทำให้การขยายโครงข่ายรวดเร็ว เพื่อการพัฒนาระบบได้อย่างทั่วถึงในระดับตำบลทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถขยายสถานีได้ครบ 1,000 สถานี ภายในกลางปี 2562 พร้อมกับได้เตรียมทีมงานทั้งด้านดูแลเทคนิคและการบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย คาดว่าจะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 2 แสนราย ภายในปี 2562".