กสทฯลุยวิทยุสื่อสารหวังลูกค้า2แสนปี62

กรุงเทพธุรกิจ กสทฯจับมือกลุ่มสามารถฯ ลุยตลาดวิทยุสื่อสาร ดิจิทัลทั่วประเทศ มั่นใจกลางปีหน้าขยายโครงข่ายครบ 1,000 สถานีฐานครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้บริการเพิ่มกว่า 2 แสนราย มั่นใจจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว่า 2 แสนราย ทั่วประเทศ ภายในปี 2562 นี้
          นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ กสทฯอยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้ บริการดิจิทัล ทรังค์ เรดิโอ ซิสเต็มส์  หรือ ดีทีอาร์เอส บนคลื่นความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ ที่กสทฯได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการทั่วไปเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยล่าสุดได้ร่วมกับ กิจการร่วมค้า เอสไอเอสซีของบมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น ในขยาย โครงข่ายดีทีอาร์เอสเพิ่มอีกจำนวน 1,000 สถานีภายในปี 2562
          โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ สามารถรองรับการใช้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่ว ประเทศ ซึ่งบริการ ดีทีเอสอาร์จะเหมาะกับการใช้งานติดต่อสื่อสารแบบกลุ่ม โดยสามารถกระจายข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานในกลุ่มเดียวกันหรือข้ามกลุ่มกันได้ ทำให้ ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันและพร้อมกันทันทีในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้กสทฯมั่นใจว่ามีผู้ต้องการใช้บริการดีทีอาร์เอสอีกเป็นจำนวนมากเมื่อขยายโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 200,000 ราย
          "การที่กสทฯ ร่วมมือกับกลุ่ม สามารถฯจะช่วยเร่งการขยาย เครือข่ายวิทยุสื่อสารระบบดีทีอาร์เอส
          โดยติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายเดิมที่มีอยู่แล้วทำให้การขยาย โครงข่ายรวดเร็ว เพื่อการพัฒนาระบบ ได้อย่างทั่วถึงในระดับตำบลทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถขยายสถานีได้ครบ 1,000 สถานี ภายในกลางปี 2562 อย่างแน่นอน พร้อมกับได้เตรียมทีมงานทั้งด้านดูแลเทคนิคและการบริการหลังการขาย ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย" นายสงบ ระบุ
          ทั้งนี้ ดีทีอาร์เอส มีคุณสมบัติพิเศษเช่น ส่งข้อมูลแยกเฉพาะกลุ่ม มีจีพีเอสแจ้งระบุตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องแบบเรียลไทม์  สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่กสทฯให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ขนส่ง  หลังจากกสทฯขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมขึ้นแล้ว และคาดว่า จะมีผู้ใช้บริการทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ศูนย์กู้ภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น