ต่างชาติสนลงทุนดิจิทัลพาร์ค

 โพสต์ทูเดย์ - แคทเดินหน้าดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ คาดประกาศผลคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้เดือน ก.พ. 2562 นี้
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม หรือแคท เปิดเผยว่า การจัดรับฟังความเห็นโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ครั้งแรก มีเอกชนสนใจเข้าร่วมลงทุนหลายราย ทั้งนักลงทุนจากประเทศจีนและญี่ปุ่น ทั้งนี้จะดำเนินการรับฟังความเห็นเอกชนทั้งสิ้น 3 รอบ แล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2561 หลังจากนั้นจะเปิดจำหน่ายเอกสารคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในเดือนเดียวกัน และจะพิจารณาข้อเสนอของเอกชนและประกาศผลการคัดเลือกในเดือน ก.พ. 2562
          สำหรับการพัฒนาในพื้นที่ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ภาครัฐมีหน้าที่ลงทุนจัดตั้งสถาบันไอโอที (อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์) โดยประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการ สำหรับเอกชนผู้ร่วมลงทุนมีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและจัดหาผู้เช่าพื้นที่โครงการ โดยสิทธิประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับในการลงทุนพื้นที่ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ ได้แก่ สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.อีอีซี อาทิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกิน 50 ปี ต่อสัญญาได้อีก 49 ปี สิทธิประโยชน์ตามประกาศบีโอไอ เป็นต้น
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า สำหรับการก่อสร้างสถาบันไอโอทีขณะนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารระยะแรกมูลค่า 1,480 ล้านบาท โดยดีป้าได้เจรจาเชิญชวนนักลงทุนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ของสถาบันไอโอที อาทิ นักลงทุนญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเสิ่นเจิ้น) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา