หวังปิดจ๊อบ 2 จี!เดินหน้าลุย 5 จี กสทช.หนุนเติมเงินมือถือให้ผู้ถือบัตรคนจน

กสทช.หนุนเติมเงินในซิมมือถือให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตรับอานิสงส์ 2 เด้ง ทั้งคนไทยเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต ค่ายมือถือยุติ 2 จี เพื่อเตรียมลุย 4 จี และ 5 จีได้เร็วขึ้น เหตุไม่คุ้มค่าบำรุงรักษา คนใช้เหลือแค่ 2 ล้านเลขหมาย
          ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้หารือกับสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับแผนการยุติการให้บริการมือถือ 2 จีในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เนื่องจากขณะนี้มีผู้ใช้บริการเหลือเพียง 2 ล้านเลขหมาย จากทั้งหมด 120 ล้านเลขหมาย ทำให้ไม่คุ้มค่าการบำรุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคม ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันหันมาใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ค่ายมือถือต้องเร่งลงทุนสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นระบบ 3 จี และ 4 จี รวมถึงเตรียมการรองรับการให้บริการ 5 จีด้วย
          ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เลขหมาย 2 ล้านเลขหมายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เปลี่ยนเครื่องมือถือมารองรับการให้บริการ 3 จี และ 4 จี โดยข้อมูลเหล่านี้ กสทช.อาจนำไปหารือกับรัฐบาลกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ใช้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตบนมือถือ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชนเพราะอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นในการเสาะแสวงหาความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วย
          ส่วนวิธีการที่จะดำเนินการนั้นจะไม่ใช่ลักษณะการแจกซิมมือถือ ที่ก่อนหน้านี้เรียกกันว่าซิมประชารัฐ แต่จะเปลี่ยนเป็นการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออาจเรียกว่าเติมเงินบัตรประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้มือถืออยู่แล้ว ส่วนการเติมเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นเท่าใดต่อบัตร และจะนำเงินจากส่วนใดมาดำเนินการนั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติ ต้องรอกระทรวงการคลังกำหนดหลักการให้ชัดเจนก่อน อย่างไรก็ตามคาดว่า จะมีการใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ที่มีเงินกองทุนราว 30,000 ล้านบาท
          สำหรับการเติมเงินในซิมมือถือให้กับผู้ถือบัตรประชารัฐนั้น จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2 จี เป็น 3 จี และ 4 จีได้เร็วขึ้น สอดคล้องกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีแผนจะยุติการให้บริการ 2 จี ฉะนั้นหากมีการเติมเงินบัตรประชารัฐ เพื่อให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนมือถือได้จะส่งผลให้การยุติระบบ 2 จีเร็วขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเร็วด้วย.